Veelgestelde verzekeringsvragen COVID-19

26 Mar 2020

Er leven veel vragen over de uitbraak van het COVID-19 virus met betrekking tot verzekeringen. Verzekeraars hebben daarom een overzicht gemaakt van veelgestelde vragen. U vindt deze op de website van het Verbond van Verzekeraars.

Veelgestelde vragen COVID-19 virus met betrekking tot verzekeringen

Aanvullend hierop, geven wij u graag antwoord op een aantal specifieke vragen waarvan wij merken dat ze bij veel van onze relaties leven. Hiermee proberen wij zoveel mogelijk duidelijkheid te geven. Echter, of een schade wel of niet gedekt is, hangt altijd af van de voorwaarden van de specifieke verzekeraar en polis. Wilt u zeker weten wat wel en niet verzekerd is in uw situatie? Neem dan contact op met een van onze adviseurs. Zij helpen u graag verder.

Klik hier voor het laatste nieuws vanuit de Rijksoverheid.

Hoe is de bereikbaarheid van Vanbreda Risk & Benefits geregeld?

Onze medewerkers werken tot en met 6 april zoveel mogelijk thuis. Zij kunnen hier inloggen op onze systemen en zijn telefonisch of per e-mail bereikbaar. U kunt ons gewoon bereiken op de bekende telefoonnummers en e-mailadressen:             

Algemeen  088 – 273 32 00    info@vanbredanl.com
Team Risk  088 – 273 32 80 risk@vanbredanl.com, mcr@vanbredanl.com
Team Zorg en Inkomen    088 – 273 32 40  zorgeninkomen@vanbredanl.com
Team Pensioen 088 – 273 32 70 pensioenteam@vanbredanl.com
Team Schade 088 – 273 33 30 schade@vanbredanl.com, claimsbenefits@vanbredanl.com
Team Particulieren 088 – 273 33 20 particulieren@vanbredanl.com
     

Post
Door deze manier van werken, kan het voorkomen dat u wat langer moet wachten voor u contact met ons krijgt of een reactie ontvangt. Wij vragen hier uw begrip voor. 

Als gevolg van de maatregelen die wij hebben genomen om het Coronavirus verder in te dammen, sturen wij vanaf 25 maart 2020 waar mogelijk post per e-mail naar u toe. Ook als u dit nog niet van ons gewend bent. Op deze manier voorkomen wij dat onze medewerkers naar kantoor moeten komen om de post fysiek te verwerken. Heeft u al eerder aangegeven dat u post digitaal wilt ontvangen? Dan blijft dit onveranderd. 

Verzekeringsvragen Particulieren

 

Annuleringsverzekering

Als u nu een een annuleringsverzekering wilt afsluiten voor uw reis is er geen dekking voor annulering op grond van het coronavirus. De reden hiervan is dat de uitbraak van het coronavirus een wereldwijd probleem is geworden. Hiermee is het coronavirus geen onzekere gebeurtenis meer. 

 

Verzekeringsvragen Zakelijk

 

Met welke risico's kan ik als ondernemer te maken krijgen?

  • zieke medewerkers
  • geplande evenementen en zakenreizen
  • leveringsproblemen

 

Als gevolg van de maatregelen organiseer ik de werkzaamheden van mijn personeel op een andere manier. Heeft dit invloed op mijn verzekeringen?

Het kan zijn dat u de werkzaamheden van uw personeel op een andere manier organiseert naar aanleiding van de maatregelen met betrekking tot het coronavirus. U heeft te maken met zieken, arbeidstijdverkorting of wellicht gaat u aanvullende activiteiten of andere werkzaamheden uitvoeren dan gebruikelijk (horeca gaat bijvoorbeeld bezorgen). Dit kan gevolgen hebben voor uw verzekeringen. Twijfelt u? Neem contact op met team Risk (088 – 273 32 80). Wij kijken graag samen met u wat de consequenties hiervan op uw verzekeringen zijn.

 

Wat kan ik doen om de risico's zoveel mogelijk te beperken?

Maatregelen binnen uw organisatie
Als werkgever bent u verplicht een veilige werkomgeving te bieden. Bekijk daarom welke maatregelen u binnen uw organisatie moet en kunt nemen. Informeer ook uw medewerkers hierover. Als leidraad kunt u hiervoor de richtlijnen van het RIVM aanhouden en de informatie die de Rijksoverheid geeft. 

Veilig thuiswerken
Attendeer uw medewerkers er ook op dat criminelen van deze situatie gebruik kunnen maken. Wees daarom alert op een phishing link en zorg voor beveiligde netwerken.

Voorkomen is beter dan genezen
Het is belangrijk de verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Als werkgever kunt u hier ook aan bijdragen door daar waar mogelijk uw medewerkers thuis te laten werken en het nemen van extra voorzorgs- en hygiëne maatregelen binnen uw organisatie. Ook hiervoor kunt u de richtlijnen van het RIVM volgen of de richtlijnen van uw Arbodienst. De belangrijkste zijn:

  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Houd gepaste afstand van elkaar
  • Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen

Om de gevolgen van het Coronavirus voor uw organisatie zoveel mogelijk te beperken, is het belangrijk op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Wij raden u aan daarom aan de website van het RIVM of van het Ministerie van Buitenlandse Zaken te volgen.

 

Disclaimer: hoewel bij het opstellen van deze pagina zorgvuldigheid is betracht, aanvaardt Vanbreda Risk & Benefits geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden. Aan de informatie op deze webpagina kunnen geen rechten worden ontleend. Neem telefonisch of per e-mail contact met ons op als u vragen heeft over uw omstandigheden of uw verzekeringen.