Garantiefonds als tegemoetkoming evenementenorganisaties

13 Apr 2021

Vanaf 1 juli 2021 is het weer mogelijk om evenementen te organiseren. Kan het evenement toch niet doorgaan door coronabeperkingen? Dan staat de overheid garant voor de kosten die worden gemaakt. Hiervoor is in maart 2021 een subsidieregeling van kracht gegaan.

 

 

Wat houdt de regeling in

Het organiseren van evenementen kost tijd en veel kosten worden al gemaakt maanden voordat het evenement daadwerkelijk plaatsvindt. Om ervoor te zorgen dat de organisatoren toch van start kunnen heeft de overheid 385 miljoen Euro vrijgemaakt in een garantiefonds. Als een evenement niet door kan gaan door coronamaatregelen die gelden op het moment dat het evenement plaats zou vinden, ontvangt de organisatie het grootste deel (80%) van de kosten terug als gift. De overige kosten worden vergoed in de vorm van een lening. Op deze manier worden kosten die bijvoorbeeld gemaakt worden voor veiligheid en personeel gedekt als het evenement niet doorgaat.

De regeling geldt niet voor het betalen van gages aan buitenlandse artiesten. Ook kosten die gemaakt moeten worden als er last-minute veiligheidseisen worden gesteld, vallen niet binnen de regeling.

Voorwaarden

Sportwedstrijden, zakelijke beurzen, concerten en festivals. Ieder evenement is uniek. Met de subsidieregeling heeft de overheid geprobeerd op een zo praktisch mogelijke manier de verschillende soorten evenementen tegemoet te komen. Om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling moeten organisatoren in ieder geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • het gaat om evenementen die worden gehouden tussen 1 juli en 31 december 2021
  • geplande evenementen mogen worden verschoven naar 1 juli of later
  • de regeling is alleen voor evenementen waar bij de voorgaande twee edities een annuleringsverzekering was afgesloten
  • de beschikbare 385 miljoen Euro wordt over de verschillende aanvragen verdeeld en de aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld
  • de regeling geldt als het evenement wordt verboden door de Rijksoverheid vanwege het epidemiologische beeld en de organisator als gevolg daarvan het evenement annuleert

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor het garantiefonds? Vanbreda Risk & Benefits heeft een checklist opgesteld waarmee u dit na kunt gaan.

Checklist garantiefonds evenementen

Aanvragen van de subsidieregeling

Om een beroep te kunnen doen op deze regeling moet de organisator van een evenement een aanvraag indienen via www.rvo.nl. Naar verwachting kan dit vanaf eind april 2021. Op basis van een aantal basisgegevens beoordeelt de RVO of de organisator in aanmerking komt voor de subsidieregeling. Ook deze gegevens vindt u in de checklist. 

Meer informatie

Meer informatie over het garantiefonds voor Evenementen vindt u op de website van de RVO of van de Rijksoverheid. Heeft u nog vragen of wilt u hulp bij het gebruik van de checklist? Dan kunt u natuurlijk contact opnemen met de collega's van ons team Risk. Zij helpen u graag verder.