• Neem contact op +31 (0)88 - 273 32 00
  • Liever teruggebeld worden? Klik hier
  • Schademelden

De laatste ontwikkelingen op het gebied van pensioenen?

Monica Swalef praat u bij!

Monica Swalef is al geruime tijd werkzaam in de pensioenadviespraktijk. Sinds 2000 is zij directeur van Swalef, een gespecialiseerd pensioenadviesbureau met daarnaast een eigen opleidingsinstituut. Met een team van 10 collega’s geeft Swalef advies en verzorgt zij opleidingen voor de gehele pensioensector, het bedrijfsleven en ondernemingsraden en vakbonden. Zelf is Monica naast senior pensioenjurist ook opleider, arbiter en intern toezichthouder en mag ze veel pensioentransities als projectmanager begeleiden.

Tijdens haar presentatie zal Monica vertellen over de trend om van een DB- naar een DC-regeling te wisselen. Hierbij wordt ook stil gestaan bij een arrest van de Hoge Raad in geval van een collectieve waardeoverdracht. Daarnaast wordt de Algemene Gegevensverordening (AVG) onder de aandacht gebracht. Deze nieuwe wetgeving is op 25 mei in gegaan en is belangrijk voor de gehele pensioendriehoek. Tot slot bespreekt Monica de stand van zaken omtrent het nieuwe pensioenakkoord en de pensioenleeftijden.

Monica Swalef op LinkedIn