Banner

ANW Hiaat


Als een van uw medewerkers komt te overlijden, kan zijn of haar nabestaande recht hebben op een uitkering op grond van de Algemene Nabestaandenwet (ANW).Aangezien de overheid de nabestaandenregeling versoberd heeft, ontstaat er bijna altijd een zogenaamd ANW-hiaat. Dit hiaat kan worden gedicht door middel van een ANW-Hiaatverzekering. De ANW-Hiaatverzekering is een overlijdensrisicoverzekering die na overlijden periodiek een uitkering doet.

Het al of niet afsluiten van een ANW-hiaatverzekering hangt af van de persoonlijke situatie, maar de ervaring leert dat wanneer het ANW-hiaat niet ”gerepareerd” wordt er een tekort in het nabestaandenpensioen (periodieke uitkering bij overlijden voor de 65 jarige leeftijd) kan ontstaan.