Banner
U bent hier:   Vanbreda Risk & Bene..  \  Productinformatie \  Verzekeringsvormen \  Schade \  Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid


Onze moderne maatschappij wordt gekenmerkt door steeds meer risico’s om aansprakelijk gesteld te worden. Het aantal schadeclaims is, als gevolg van een toename van de claimcultuur, de laatste jaren enorm toegenomen. Des te meer reden dit risico middels een van onderstaande (aansprakelijkheids) verzekeringen af te sluiten.

BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEID
Als ondernemer kunt u in geval van schade te maken krijgen met allerhande claims op het gebied van bijvoorbeeld werkgeversaansprakelijkheid en produktenaansprakelijkheid. Deze polis dekt de financiële gevolgen, wanneer u of uw werknemers aansprakelijk worden gesteld voor zaak- en letselschade die aan derden is toegebracht.

WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEID
Indien deze rubriek is meeverzekerd bent u als werkgever verzekerd tegen het aansprakelijkheidsrisico als iemand onder uw gezag en leiding werkzaamheden verricht en daarbij  zaak- en/ of letselschade oploopt.

PRODUCTEN
U kunt als producent of leverancier door gebruikers aansprakelijk gesteld worden voor zaak- en/ of letselschade welke door een gebrekkig produkt is veroorzaakt. Indien deze rubriek is meeverzekerd bent u als producent verzekerd tegen de gevolgen van productenaansprakelijkheid.  

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID
Als vrije beroepsbeoefenaar kunt u in geval van schade te maken krijgen met claims in verband met het niet of niet juist uitvoeren (zoals bijvoorbeeld het geven van een onjuist advies of het laten verstrijken van termijnen) van de overeenkomst van opdracht.

Met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzekert u zich tegen geldelijke verliezen welke het gevolg zijn van zuivere vermogensschade (vermogensschade zonder dat sprake is van zaak- en/ of letselschade) en voortkomen uit het niet of niet juist uitvoeren van de overeenkomst van opdracht.

BESTUURDERS- EN COMMISSARISSENAANSPRAKELIJKHEID
Als (statutair) bestuurder of commissaris kunt u persoonlijk (hoofdelijk) aansprakelijk gesteld worden voor zuivere vermogensschade (vermogensschade zonder dat sprake is van zaak- en/ of letselschade) welke het gevolg is van verzuimen en/ of fouten welke u als bestuurder en/ of commissaris zijn toe te rekenen.
 
Met de bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheidsverzekering verzekert u zich tegen geldelijke verliezen welke het gevolg zijn van verzuimen en/ of fouten.