Banner
U bent hier:   Vanbreda Risk & Bene..  \  Productinformatie \  Verzekeringsvormen \  Zorg en Inkomen \  Arbeidsongeschikthei..

Arbeidsongeschiktheid collectief


Sinds 1-1-2006 is de WAO vervangen door de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen).

Het grote verschil met de WAO is de benaderingswijze.

De WIA focust zich vooral op het feit wat iemand nog wel voor arbeid zou kunnen verrichten (restverdiencapaciteit), terwijl in het verleden juist gekeken werd naar waar men allemaal niet meer toe in staat was.

 

 


WIA compensatie

 

Onderzoek heeft uitgewezen dat er veel mensen minder dan 35% arbeidsongeschikt worden verklaard.

In veel gevallen kunnen deze groep mensen wel aan de slag blijven bij hun werkgever, maar niet zonder een neerwaartse aanpassing van hun arbeidscontract. Deze verzekeringen zorgen ervoor dat er in die situaties een compensatie plaatsvindt.

 

WGA hiaat basis:

 

Deze verzekering keert alleen maar uit in de loonvervolgfase. De uitkering wordt berekend aan de hand van het laatstgenoten inkomen* in plaats van op basis van het minimumloon.

U zou ook kunnen zeggen dat de verzekering de loonvervolguitkering aanvult  tot het niveau van de loonaanvulling.

 

 

WGA hiaat uitgebreid

 

Deze verzekering garandeert in zowel de loonaanvullingfase als de loonvervolgfase een inkomen van 70% van het laatstgenoten inkomen*.

Door geen rekening te houden met de restverdiencapaciteit zou u kunnen zeggen dat de verzekering ook het werkeloosheidsrisico afdekt.

 

WIA excedent

 

De meest voorkomende excedent verzekering is de verzekering die uitkeert voor de situatie dat men een inkomen heeft boven het maximum WIA loon.

Zowel de overheidsuitkeringen als de WGA hiaatverzekeringen hebben de grondslag begrensd.

Deze begrenzing geldt ook voor de IVA arbeidsongeschikten zodat men eigenlijk over een IVA en WGA excedent spreekt.