Banner

Arbeidsongeschiktheid


Er is voor u premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid verzekerd.
Dit zorgt ervoor dat de opbouw van uw pensioen doorgaat als u arbeidsongeschikt wordt en uit dien hoofde een arbeidsongeschiktheidsuitkering van de overheid ontvangt.
Raakt u voor bijvoorbeeld 100% arbeidsongeschikt? Dan betekent dit dus dat u toch pensioen blijft opbouwen.

Over Rexel en Vanbreda