Banner

Basisgegevens voor uw pensioen


Pensioengevend salaris:
Dit is het uitgangspunt voor de opbouw van uw pensioen. Het pensioengevend salaris is 12,96 maal uw maandsalaris.

Franchise:
Dit is het deel van uw pensioengevend salaris waarover u geen pensioen opbouwt. U bouwt hierover geen pensioen op, omdat u vanaf uw 65ste een AOW-uitkering ontvangt van de overheid.

Pensioengrondslag:
Dit is het deel van uw pensioengevend salaris waarover u wel pensioen opbouwt. Dat is dus uw pensioengevend salaris verminderd met de franchise. Werkt u in deeltijd? Dan wordt de pensioengrondslag met uw deeltijdpercentage vermenigvuldigd.
 


Over Rexel en Vanbreda