Banner
U bent hier:   Vanbreda Risk & Bene..  \  Over Vanbreda \  Blogs \  Bedrijfsschade, onde..

Bedrijfsschade, onderbelicht in dekking materiele verzekeringen


Door: Koos Stolk / 9-10-2012

Na een calamiteit (brand, waterschade of ontploffing) wilt u uiteraard zo snel mogelijk de werkzaamheden van uw bedrijf voortzetten. Dan blijkt al snel dat niet zozeer omzetverlies een pijnpunt is, maar dat vooral ook extra kosten gemaakt moeten worden. Met name administratieve en dienstverlenende bedrijven lijken te onderschatten welke acties direct na de gebeurtenis moeten worden ondernomen.
Voorbeelden zijn o.a. 

- huur van een gebouw voor tijdelijke huisvesting en eventuele verbouwingskosten om het  gebouw geschikt te maken voor uitoefening van de beroepsactiviteiten;
- kosten van overbrenging van onbeschadigde inventaris naar de tijdelijke locatie;
snelle levering en installatie van inventaris, computers en andere hardware;
- contacten met softwareleveranciers;
- reconstructie van eventuele lopende dossiers door te bellen en corresponderen met relaties vanwege de noodzaak de opdrachten af te ronden;
- reconstructie van verstrekte adviezen en het weer compleet maken van gesloten dossiers;
- salarissen voor extra ingeschakeld personeel, alsmede salarissen en vergoedingen voor overwerk door het vaste personeel.

Tot de hierboven omschreven gevolgschade rekenen wij ook mogelijke vermindering van de omzet. Het is denkbaar dat het bedrijf de eerste weken na bijvoorbeeld een brand wordt geconfronteerd met een daling van het aantal nieuwe opdrachten, o.a. vanwege minder goede bereikbaarheid en het feit dat commerciële prioriteiten enigszins op de achtergrond zijn geraakt.

De eerste dagen is iedereen hard aan het werk om het bedrijf weer op de rit te krijgen. Daarna gaan de voortvloeiende extra kosten een rol spelen, temeer omdat deze vaak niet zijn gedekt in uw inventaris- of brandverzekering. Daarom is een bedrijfsschadeverzekering in onze optiek een onmisbaar verlengstuk van de verzekering van materiële schade. Deze voorziet - kort samengevat -  in alle denkbare kosten gericht op zo spoedig mogelijke hervatting van de beroepswerkzaamheden, waaronder de kosten van reconstructie van administratieve en financiële gegevens, tekeningen, ontwerpen e.d. en financieel verlies door omzetvermindering.   
Neem voor aanvullende informatie over dit onderwerp of voor het aanvragen van een offerte contact op met Koos Stolk (088-1269234 of mail koos.stolk@vanbredanl.com).
 


Reageer

Recente blogs

Bent u voldoende verze..
Een grote brand als gevolg van een kortsluiting maakt uw bedrijfspand en -uitrus.. Bent u voldoende verze..

Maakt u genoeg tijd vr..
Maakt u genoeg tijd vrij voor de wettelijke aanpassingen in de pensioenen Maakt u genoeg tijd vr..

Kredietbeheer

Wees voorbereid op de ..