Banner

Computer


Uw hard- en software is te verzekeren op een specifieke computerverzekering en biedt een uitgebreidere dekking dan de brandverzekering. Dekking wordt verleend tegen beschadiging, hoe ook ontstaan met enige vanzelfsprekende uitsluitingen, zoals slijtage of gebruik van afwijkende software.
 
Een computerverzekering kan worden aangevuld  met andere belangen, zoals extra kosten wegens huur of gebruik van aan derden toebehorende  gelijkwaardige zaken na onbruikbaarheid van de eigen apparatuur als gevolg van een materiële schade. Voorts kan worden gedacht aan de kosten van reconstructie van verloren gegane data en aan het transport/verblijfsrisico buiten de eigen locatie van laptops.