Banner
U bent hier:   Vanbreda Risk & Bene..  \  Copyright informatie

Copyright informatie


Copyright informatie


Hierbij wordt toestemming verleend om de documenten en de informatie op deze website te gebruiken, mits (1) onderstaande vermelding van auteursrecht wordt voorzien op alle documenten en kopieën die worden gereproduceerd of voortgebracht vanaf deze website ("de documenten"), (2) de documenten uitsluitend voor informatieve en persoonlijke of niet-commerciële doeleinden worden gebruikt en de documenten niet op andere netwerken worden geplaatst en (3) er geen wijzigingen en/of aanpassingen aan de documenten of informatie worden aangebracht.

Het gebruik voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden. Vanbreda Risk & Benefits B.V. houdt de gebruiker voor schendingen van of inbreuken op haar rechten of rechten van derden aansprakelijk.

Op de producten, afbeeldingen, procedés of technologieën die in de documenten en in de informatie zijn opgenomen, worden beschermd door het auteursrecht en kunnen onderhevig zijn aan andere intellectuele eigendomsrechten, die zijn voorbehouden aan Van Breda Risk & Benefits B.V. of aan derden