Banner
U bent hier:   Vanbreda Risk & Bene..  \  Branche Oplossingen \  Rentmeesters NVR \  Aansprakelijkheid \  De Vanbreda oplossin..

De Vanbreda oplossing


De verzekering biedt dekking voor: - Beroepsaansprakelijkheid - Bedrijfsaansprakelijkheid De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BA) biedt dekking aan de verzekerde voor schade die veroorzaakt wordt door fouten die gemaakt worden in de hoedanigheid van rentmeester. Het verzekerd bedrag voor beroepsaansprakelijkheid is € 1.000.000,00 per schadegeval en per contractsjaar Het eigen risico bedraagt € 1.000,00 per aanspraak. Uitgesloten van deze verzekering zijn: - het voor eigen rekening kopen of verkopen van onroerende zaken; - activiteiten van verzekeringnemer op het gebied van projectontwikkeling; - eigendom, gebruik, bezit of verhuur van onroerende zaken welke toebehoren aan verzekeringnemer; - vermogensbeheer; - het toezeggen of garanderen van resultaten, rendementen, rentabiliteit e.d. Voor de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) is het verzekerd bedrag:€ 500.000,00 per schadegeval en € 1.000.000,00 per contractsjaar. Het eigen risico voor zaakschade bedraagt €500,00 per aanspraak De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor door derden geleden personen en/of zaakschade als gevolg van handelen en nalaten. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering geeft dekking voor directe vermogensschade. Wanneer u geinteresseerd bent kunt u vrijblijvend het aanvraagformulier invullen en een offerte opvragen. Op basis van deze gegevens zullen wij u geheel vrijblijvend een offerte verstrekken voor een Bedrijfsrechtsbijstandsverzekering, waarvoor tevens een speciaal NVR-tarief van toepassing is. Geen rechten kunnen aan de informatie op de website worden ontleend; in alle gevallen is de polistekst leidend.

Rentmeesters NVR