Banner
U bent hier:   Vanbreda Risk & Bene..  \  Nieuws \  Dienstverlening voor..

Dienstverlening voor accountantskantoren


Dienstverlening voor accountantskantoren

Vanbreda Risk & Benefits heeft een professionele pensioenafdeling, die zich bezig houdt met pensioenvraagstukken op uiteenlopend terrein.

Wij ondersteunen en adviseren uiteraard bedrijven (zowel werkgevers als werknemers) maar ook professionals, zoals accountants - en belastingadviseurs.
Vanbreda treedt ook op als consultant en kan daardoor onafhankelijk adviseren.
 
Als gezamenlijk specialisten kunnen Vanbreda en de accountant elkaar ontzettend veel toegevoegde waarde bieden, waar uiteindelijk de relatie een voordeel bij heeft.
Er is geen enkele binding met een pensioenuitvoerder of andere financiële instelling. Onze tariefstructuur is helderen inzichtelijk. 

Een aantal werkzaamheden die wij verrichten:
 
  • maken van pensioenberekeningen voor de DGA;
  • berekenen van pensioenrechten bij echtscheiding (ook voor de DGA);
  • maken van pensioenberekeningen voor collectieve pensioencontracten;
  • DGA-problematiek zoals inkoop dienstjaren;
  • leveren van second opinion op lopende pensioenregelingen;
  • aanpassen van pensioenregelingen in het kader van harmonisatie van arbeidsvoorwaarden;
  • advisering en berekening waardeoverdrachten.

Meer informatie ?   hans.vanpoppel@vanbredanl.com