Banner
U bent hier:   Vanbreda Risk & Bene..  \  Productinformatie \  Verzekeringsvormen \  Schade \  Exploitatiekosten

Exploitatiekosten


Deze verzekering is speciaal bedoeld voor instellingen met een ideële doelstelling of dienstverlenend karakter zoals ziekenhuizen, bejaardentehuizen, sanatoria, psychiatrische inrichtingen enz. De dekking omvat extra kosten die na een materiële (gedekte) schade moeten worden gemaakt om te bereiken, dat de exploitatie van de getroffen instelling zo goed en zo ongestoord als mogelijk kan worden voortgezet. 
 
De extra kosten zullen resulteren in een tekort op de exploitatierekening. Onder voorwaarde dat het verzekerde bedrag wordt gebaseerd op de jaarlijkse begroting van de exploitatiekosten worden de extra kosten onder de exploitatiekostenverzekering vergoed.