Banner
U bent hier:   Vanbreda Risk & Bene..  \  Productinformatie \  Verzekeringsvormen \  Schade \  Extra kosten

Extra kosten


Deze verzekering, hoofdzakelijk bedoeld voor dienstverlenende bedrijven in de administratieve sector, biedt dekking voor extra kosten die na een materiële (gedekte) schade worden gemaakt om de werkzaamheden zo spoedig mogelijk te kunnen voortzetten.
 
Een materiële schade aan gebouwen en roerende zaken kan leiden tot extra kosten zoals huur van gebouwen voor tijdelijke huisvesting, huur van apparatuur, extra reiskosten van personeel, extra transportkosten enz. Daar vooraf niet te bepalen is tot welk niveau deze extra kosten kunnen oplopen, wordt deze verzekering op zogenaamde premier risque basis afgesloten.