Banner
U bent hier:   Vanbreda Risk & Bene..  \  Productinformatie \  Verzekeringsvormen \  Schade \  Fraude-/geldswaarden

Fraude-/geldswaarden


Een fraudeverzekering dekt de financiële gevolgen van oplichting, valsheid in geschrifte, diefstal (met geweld) en verduistering gepleegd door personeel en derden. Een geldverzekering biedt dekking tegen het verloren gaan van geld tijdens vervoer en verblijf binnen bedrijf en/of woning.
 
Vermogensschade als gevolg van fraude en/ of verlies van geldswaarden kan zeer omvangrijk zijn en grote gevolgen hebben voor de continuïteit van de bedrijfsvoering. De Fraude- en geldswaardenverzekering bieden hiertegen bescherming en is dus een onmisbare waarborg voor de continuïteit van het bedrijf.