Banner

Hoe wordt uw pensioen bepaald


Uw pensioenregeling is een middelloonregeling. Bij een middelloonregeling bouwt u een pensioenuitkering op die is gebaseerd op uw gemiddeld vastgestelde pensioengrondslag.
Per jaar bouwt u 2,25% van uw pensioengrondslag op aan ouderdomspensioen.

Over Rexel en Vanbreda