Banner

Krediet


Kredietrisico is het risico, dat een debiteur niet wil of niet kan betalen. Betalingsonwil en betalingsonvermogen zijn twee verschillende kredietrisico’s, die elk op geheel eigen wijze moeten worden benaderd. Betalingsonwil kan binnen de perken worden gehouden door duidelijkheid te scheppen in de leverings- en betalingsvoorwaarden. Betalingsonvermogen kan moeilijk worden voorkomen. Dit risico kan worden afgedekt door een kredietverzekering. Een groot voordeel hierbij is, dat de kredietverzekeraar vooraf kan toetsen of de beoogde afnemers kredietwaardig zijn voor transacties. Een eventuele incasso-overname door de kredietverzekeraar betekent tevens, dat u zich niet meer rechtstreeks hoeft te wenden tot de betreffende debiteur, waardoor een verstoorde relatie met hem kan worden voorkomen.