Banner

Levenslang ouderdomspensioen


Het levenslange ouderdomspensioen is een pensioen dat wordt uitgekeerd vanaf het moment dat u uw pensioendatum bereikt. De pensioendatum is de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt. De uitkering stopt als u overlijdt.

Over Rexel en Vanbreda