Banner

Lijfrente


Een lijfrenteverzekering is een soort levensverzekering waarmee u kapitaal opbouwt voor later, als aanvullend pensioen.

In veel gevallen bouwt een werknemer pensioen op bij zijn werkgever. Vaak zal dit pensioen niet toereikend zijn voor de werknemer. In deze gevallen (en uiteraard wanneer in het geheel geen pensioen wordt opgebouwd bij de werkgever) biedt een lijfrenteverzekering uitkomst. Een lijfrenteverzekering kan met name, voor de zelfstandige ondernemer een geschikte oudedagsvoorziening zijn.

In de verzekering wordt periodiek premie ingelegd of wordt een koopsom gestort. Als een pensioentekort aangetoond kan worden, is de premie of de koopsom geheel of gedeeltelijk aftrekbaar van uw inkomen. Daarentegen zijn de periodieke uitkeringen, welke op de einddatum van de verzekering moeten worden aangekocht, geheel of gedeeltelijk als inkomen belast in box 1 (progressief).