Banner
U bent hier:   Vanbreda Risk & Bene..  \  Nieuws \  Modernisering Ziekte..

Modernisering Ziektewet per 1 januari 2014


Per 1 januari 2014 zal de Modernisering van de Ziektewet ingaan, opdat Werkgevers en UWV zich meer zullen inspannen om zieke werknemers met een tijdelijk contract te re-integreren. Deze gemoderniseerde wet is op 2 oktober jl. door de Eerste Kamer goedgekeurd.

Deze wetsaanpassing heeft gevolgen voor u als werkgever. De grote lijnen zijn als volgt:

• Uw werknemer met een contract voor bepaalde tijd, die ziek uit dienst is gegaan en vervolgens via de
  Ziektewet Vangnet de WGA is ingestroomd, heeft tot op heden geen financiële gevolgen voor u als
  werkgever gehad. Deze groep werknemers werd nooit meegeteld voor de vaststelling van de
  gedifferentieerde WGA premie.

  Als gevolg van de goedkeuring van de Modernisering van de Ziektewet wordt u als werkgever óók voor 
  de groep als hierboven genoemd financieel verantwoordelijk, ingaande 1 januari 2014.

• Tevens zal vanaf 1 januari 2014 een gedifferentieerde premie Ziektewet worden doorberekend aan de
  werkgevers. Ook hiervoor geldt dat werknemers met een contract voor bepaalde tijd, die ziek uit dienst
  zijn gegaan, financiële gevolgen kunnen hebben voor u als werkgever.

• Uiteindelijk gaan de tarieven voor het financieren van de Ziektewet en de WGA wijzigen en betaalt u als
   werkgever mogelijk de eigen schade. Als werkgever krijgt u dus een nog groter belang bij 
  schadebeheersing. Dat begint bij een zorgvuldige administratie. U zult nog beter uw Ziektewet- en
  WGA-administratie moeten bijhouden, en met name ook van ziek-uit-diensttreders.  Dat begint nu al, 
  omdat in 2014 gekeken wordt naar de zieken in 2012 (Voor de WGA zelfs al vanaf 2010). 

Een uitgebreid artikel over de modernisering van de Ziektewet kunt u hier downloaden.

Vanzelfsprekend kunt u ook aanvullende informatie inwinnen bij uw accountmanager of een van onze specialisten van de afdeling Zorg en Inkomen.