Banner
U bent hier:   Vanbreda Risk & Bene..  \  Nieuws \  Nieuwe WGA premies

Nieuwe WGA premies


In het kader van ‘Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten’ (WGA) staat ‘activering tot arbeidsgeschiktheid’ centraal bij dit kabinet, gegeven de behoefte aan meer marktwerking en meer transparantie in de in- en uitstroom. Het merendeel van onze relaties zal een flink aantal beslissingen moeten nemen om grote premieaanpassingen en zware lasten te voorkomen.

Inmiddels heeft het UWV de nieuwe tarieven bekend gemaakt. De maatregelen passen ook binnen het voornemen van het kabinet om voor grote werkgevers een “meer realistische minimumpremie” in te voeren. 

• De minima liepen voor kleine en grote bedrijven uiteen van 0,56% tot 0,07%. Dit verschil is nu met 
  respectievelijk 0,48% en 0,13% inderdaad kleiner geworden.

• Voor de begrenzing aan de bovenkant geldt nu voor kleine werkgevers drie maal de gemiddelde
  premie (= rekenpremie) en verlaagd van 1,65% naar 1,59%.

• Voor grote werkgevers is de maximumpremie vier maal de gemiddelde premie en komt op 2,12% (was
  2,20%) 

• Het gemiddelde werkgeversrisico daalt nog verder: van 0,28% naar 0,22%. Dit leidt ertoe dat een
  werkgever bij WGA-schade nog sneller een opslag krijgen in plaats van een korting. In 2009 was het
  gemiddelde risico nog 0,71%!

• De correctiefactor werkgeversrisico blijft hoog op 1,90. Deze was in 2011 nog 1,96.

Premieregime blijft hoog voor 2012.
De minimumpremie WGA voor grote werkgevers is bijna verdubbeld. De werkgever krijgt niet alleen eerder met opslag te maken, maar wordt ook nog eens bijna dubbel beboet vanwege de nog steeds zeer hoge correctiefactor van 1,90.

Privaat verzekeren loont.
De omstandigheden maken dat het voor veel werkgevers lonend is om over te stappen op het eigenrisicodragerschap voor de WGA. U dient al voor 1 oktober uw uittredingsverzoek bij de belastingdienst in te dienen. Wij begeleiden u graag in de diverse aanvragen, garantieverklaringen en offertes, zodat u per 1 januari 2012 privaat verzekerd bent.

Ter verheldering zetten wij de diverse factoren en ontwikkelingen nog eens op een rijtje.

Omschrijving 2011 2012
Gemiddelde loonsom in €  € 29.900 € 30.200
Grens grote/kleine werkgever € 747.500 € 755.000
Gemiddeld percentage 0,55% 0,53%
Minimumpremie kleine werkgever 0,56% 0,48%
Maximumpremie kleine werkgever 1,65% 1,59 %
Minimumpremie grote werkgever 0,07% 0,13%
Maximumpremie grote werkgever 2,20% 2,12%
Gemiddeld werkgeversrisicopercentage 0,28% 0,22%
Rekenpercentage 0,62% 0,55%
Correctiefactor 1,96 1,90

Frans Brienen en zijn collega’s zullen u graag begeleiden bij het interpreteren van de uiteenlopende parameters voor uw bedrijf. Mail voor informatie of een afspraak naar frans.brienen@vanbredanl.com