Banner
U bent hier:   Vanbreda Risk & Bene..  \  Productinformatie \  Verzekeringsvormen \  Schade \  Ongevallen

Ongevallen


De ongevallenverzekering is een sommenverzekering en keert bij overlijden en of (blijvende) invaliditeit als gevolg van een ongeval (een percentage van) het verzekerd bedrag uit.
 
Werknemers staan niet alleen tijdens de uitoefening van de werkzaamheden bloot aan allerhande risico’s, maar ook buiten werktijd. Wanneer zich onverhoopt een ongeval voordoet en er geen aansprakelijke partij is aan te wijzen kan op grond van de ongevallenverzekering een uitkering worden verkregen.