Banner

Partnerpensioen


Het jaarlijkse levenslange partnerpensioen zorgt voor een uitkering aan uw partner. Uw partner ontvangt dit pensioen vanaf het moment dat u overlijdt.

Het levenslange partnerpensioen bedraagt 50% van uw ouderdomspensioen. Overlijdt u tijdens uw dienstverband? Dan ontvangt uw partner 50% van het ouderdomspensioen dat u opgebouwd zou hebben als u tot uw pensioendatum in dienst zou zijn gebleven.
Het partnerpensioen is verzekerd op risicobasis. Dit betekent dat als u overlijdt nadat u uit dienst bent gegaan, er geen partnerpensioen voor uw partner wordt uitgekeerd. Bij scheiding vervalt de aanspraak op partnerpensioen eveneens zonder waarde.
 


Over Rexel en Vanbreda