Banner

Pensioen


Een pensioenverzekering is een verzekering die recht geeft op een periodieke uitkering vanaf de pensioendatum of bij overlijden voor de pensioendatum (aan de nabestaanden). Een pensioenverzekering wordt altijd afgesloten in de werkgever/werknemersfeer. De pensioenuitkering dient over het algemeen als aanvulling op de AOW vanaf de pensioendatum dan wel als aanvulling op de ANW bij overlijden voor de pensioendatum. Indien meeverzekerd (en onder bepaalde voorwaarden), vervalt de premiebetaling (geheel of gedeeltelijk) indien de werknemer arbeidsongeschikt wordt waarbij de pensioenopbouw voortgezet wordt.  In Nederland zijn diverse pensioensystemen toegestaan en ieder pensioensysteem kan weer op verschillende manieren worden verzekerd. Een uitgebreid advies is bij het aangaan van een pensioentoezegging dan ook onmisbaar.