Banner
U bent hier:   Vanbreda Risk & Bene..  \  Nieuws \  Quick scan verzekeri..

Quick scan verzekeringen


Quick scan verzekeringen
Doel Quickscan
 
Het doel van deze quickscan is een doorsnede te maken van de verschillende risico’s die een organisatie loopt. Aan de hand van algemene informatie over het bedrijf aangevuld met 7 specifieke thema’s, kopie polissen en overige ondersteunende documenten wordt er een rapport vervaardigd met conclusies en aanbevelingen.
 
Werkwijze
 
Deze scan wordt uitgevoerd door middel van een interview. De duur van het interview bedraagt 1,5 uur. (bij benadering). Vooraf moet worden afgestemd met wie de scan het beste kan worden afgenomen. (bijvoorbeeld algemeen directeur; financieel directeur of HRM directeur). Vooraf wordt met de opdrachtgever van de scan bepaald welke thema’s uitgebreider behandeld worden afhankelijk van de activiteiten van het bedrijf.
 
Eindrapport
 
In het eindrapport worden 7 onderwerpen behandeld waarop bedrijven risico’s kunnen lopen. De volgende onderwerpen worden behandeld :
 
  • Aansprakelijkheidsrisico’s; aantasting van de vermogenspositie van de onderneming door claims van derden.
  • Arbeidsrisico; aantasting van de arbeidscapaciteit, arbeidsverzuim en de kwaliteit van de arbeid.
  • Materiële risico’s. Beschadiging of verlies van de gebouwen, installaties, bedrijfsinventaris, transportmiddelen en goederen.
  • Productierisico’s. Aantasting van de productiecapaciteit vanwege gehele of gedeeltelijke bedrijfsstilstand.
  • Afzetrisico’s. Aantasting van de afzetcapaciteit doordat de producten (incl. verpakkingen e.d.) en diensten niet aan de door het bedrijf of afnemer gestelde kwaliteitseisen voldoen.
  • Milieurisico’s; aantasting van lucht, bodem, water of leefomstandigheden van omwonenden als gevolg van onvoorziene gebeurtenissen tijdens procesvoering, transport of opslag.
  • Financiële risico’s. Directe aantasting van de vermogenspositie van de onderneming als gevolg van financiële verliezen.
 
Tot slot volgt er een algemene conclusie over het risicomanagement van het bedrijf en een aantal aanbevelingen om dit te verbeteren.
 
 
4              Kosten.
 
De kosten voor deze quickscan bedragen € 495,--  Exclusief BTW.

Voor meer informatie over deze quickscan kunt u contact met ons opnemen,
telefoon  088-1269 200 of een email sturen via onderstaande contactgegevens.