Banner

Reis


Aan reizen zijn risico verbonden zoals verlies van bagage, ziekte etc. die niet onder de dekking van een andere verzekering vallen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan repatriëring in verband met ziekte.

Een reisverzekering dekt de risico’s die specifiek verbonden zijn aan reizen. De dekking gaat in op het moment, dat de reis een aanvang neemt en eindigt bij terugkomst. De verzekering kent verschillende rubrieken zoals bagage, buitengewone kosten, ongevallen, ziektekosten.