Banner
U bent hier:   Vanbreda Risk & Bene..  \  Nieuws \  Toekenningsbeslissin..

Toekenningsbeslissingen ziektewet flexwerkers


In vervolg op ons nieuwsbericht van 4 april jl.rondom de Wet BeZaVa (Wet beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters) is er meer bekend geworden over de UWV informatieprocedures en mogelijk bezwaar tegen de toekenningsbeslissing door de werkgever.

Het UWV berekent de gedifferentieerde premie Ziektewet op basis van instroomgegevens vanaf 2012. Het gaat om Ziektewetuitkeringen die vanaf dat jaar zijn toegekend. De beschikkingen hiervan zult u, als ex-werkgever, ontvangen.
Het UWV is deze maand begonnen met de Ziektewetinstroom van de grote werkgevers, vervolgens zullen medio mei de middelgrote en daarna de kleine werkgevers de toekenningsbrieven ontvangen. Dit wordt gevolgd door de instroomgegevens van WGA-flex in dezelfde volgorde.

De procedure is als volgt: 

- De werkgever krijgt een informatiebrief met bijlage. De bijlage bevat een lijst met ex-werknemers die in 2012 een Ziektewet uitkering hebben ontvangen.
- De werkgever vinkt aan welke beschikkingen hij wil ontvangen en moet dit binnen 4 weken terugsturen.
- Ee werkgever ontvangt alle beschikkingen die met recht, hoogte en duur van de uitkering hebben te maken. De arbodiensten ontvangen de herstelbeschikkingen.
- Tegen alle beschikkingen kan bezwaar worden gemaakt.
- De bezwaartermijn is 6 weken; voor medische beschikkingen (herstelverklaringen) is dit 2 weken.

Indien u in het verleden te maken hebt gehad met flexwerkers met een tijdelijk contract die ziek uit dienst zijn getreden, dan zult u van de toekenningsbeslissingen in ieder geval de volgende gegevens moeten vergelijken met uw eigen administratie:

  • het BSN-nummer, 
  • de naam en 
  • de periode ZW-uitkering.

Voor uw gemak treft u hierbij een checklist aan, waarmee u eenvoudig kunt toetsen of de toekenning al dan niet terecht is. Voor het laatste geval vindt u hierbij een bezwaarschriftformulier voor het UWV. Let u daarbij nauwlettend op de bezwaartermijnen.

Aan de tarieven van het UWV en de exacte invulling wordt nu de laatste hand gelegd. Een en ander zal rond september 2013 inzichtelijk zijn en vanaf dat moment komen wij hierop terug.

Wilt u voor die tijd al inzicht in mogelijkheden om bijvoorbeeld eigenrisicodrager te worden, neemt u dan op met een van onze specialisten Zorg & Inkomen.