Banner
U bent hier:   Vanbreda Risk & Bene..  \  Nieuws \  Uitstel fiscale aanp..

Uitstel fiscale aanpassing pensioenakkoord


Op verzoek van het Verbond van Verzekeraars en de pensioenfederatie zal de ingangsdatum van de fiscale wijzigingen (verhoging van de pensioenrekenleeftijd) worden uitgesteld tot 2014, omdat de benodigde aanpassingen anders niet tijdig uitvoerbaar zijn. De rekenleeftijd zal dan in één keer worden verhoogd van 65 naar 67 jaar in plaats van in twee stappen.

Dit heeft Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer d.d. 27 januari 2012 aangegeven over het Wetsvoorstel ‘Verhoging pensioenleeftijd, extra verhoging AOW en flexibilisering ingangsdatum AOW’. De brief is mede verzonden namens de staatssecretaris van Financiën.

Streven is om alle fiscale maatregelen ineens door te voeren per 1 januari 2014. Af te leiden is dat het uitstel ook geldt voor de extra franchise verhoging en op de voorgestelde beperkingen in de lijfrenteaftrek.

Het wetsvoorstel zal worden aangevuld met een tegemoetkoming voor het actuarieel neutraal omzetten van oude aanspraken met een pensioenleeftijd van 65 jaar naar een hogere pensioenleeftijd: dit zal niet leiden tot fiscale bovenmatigheid. 


Nadeel van dit uitstel is dat de beoogde besparingen nu later aanvangen. Voordeel is dan weer dat al in 2014 de rekenleeftijd naar 67 jaar gaat in plaats van in 2015.