Banner

Voordelen


De voordelen van deze specifieke Vanbreda oplossing zijn :
  1. Uitgebreide dekking; zowel zaakschade, personenschade als financiele schade zijn gedekt.
  2. Geen verplichting tot leveringsvoorwaarden
  3. Gunstige premiestelling
  4. Dekking voor juridische kosten in geval van een aanspraak
  5. Eigen risico niet van toepassing bij verdedigingskosten
  6. Geen eigen risico bij bestuurdersaansprakelijkheid
  7. Dekking voor kosten in verband met bemiddeling
  8. Ruime definitie verzekerde

Zelfstandig Ondernemer