Banner
U bent hier:   Vanbreda Risk & Bene..  \  Productinformatie \  Verzekeringsvormen \  Zorg en Inkomen \  WGA Eigenrisicodrage..

WGA Eigenrisicodragerschap


Naast de 2 jaar loondoorbetalingsverplichting heeft de overheid nog meer maatregelen genomen die de verantwoordelijkheden ten aanzien van zieke en arbeidsongeschikte medewerkers bij werkgevers neerlegt.

Een goed voorbeeld hiervan is de WGA overheidsuitkering die voor een belangrijk deel betaald wordt door de werkgever zelf.

Werkgevers betalen via hun aangifte een gedifferentieerde premie WGA.
De grondslag voor deze premie zijn de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen van hun (ex) medewerkers.

De totale uitvoering van deze maatregel ligt bij het UWV.
De overheid heeft echter bepaald dat werkgevers dit risico ook mogen verzekeren bij private verzekeraars, waardoor zij het publieke bestel kunnen verlaten.

De gedifferentieerde premie komt hiermee te vervallen en hiervoor in de plaats komt een premie van de private verzekeraar.

Het verlaten van het publieke bestel noemt men eigen risicodragerschap! In de praktijk betekent eigenrisicodragerschap een keuze voor een private verzekeraar.

Voordelen van het eigenrisicodragerschap:

Een stabiele premie voor 3 jaar
Zelf invloed kunnen uitoefenen op reïntegratie van de zieke medewerker en onderdeel laten uitmaken van het verzuimbeleid.
Gebruik kunnen maken van kennis, kunde en middelen van verzekeraar ten aanzien van de arbeidsongeschikte medewerker.
Een private verzekering kent een uitlooprisico, waardoor uw risico´s minimaal is.
Keuzevrijheid (UWV-privaat) komt te vervallen. Beter zelf bepalen om uit te treden, dan dat door de politiek bepaald wordt.  

Om te beslissen of het eigenrisicodragerschap voor u een goede keuze is, zijn wij altijd bereid om een goed advies te geven.