Banner

Wat als er iets verandert


Wijzigt de franchise, uw deeltijdpercentage of uw salaris? Dan verandert de pensioengrondslag. Hierdoor wijzigt ook het te bereiken pensioen. Het pensioen dat u dan al heeft opgebrouwd, wordt hierdoor niet aangetast.
Wordt uw pensioengrondslag verlaagd? Dan heeft dit alleen gevolgen voor het daarna nog op te bouwen pensioen.
Wordt uw pensioengrondslag verhoogd en is uw pensioengevend salaris nog niet boven het maximum? Dan leidt dit tot een verhoging van uw toekomstig op te bouwen pensioen.
Gaat u uit dienst? Dan eindigt uw deelname aan deze pensioenregeling. Het pensioen dat u heeft opgebouwd in deze regeling blijft gewoon staan. De pensioenopbouw stopt wel.

Over Rexel en Vanbreda