Banner
U bent hier:   Vanbreda Risk & Bene..  \  Over Vanbreda \  Blogs \  Wees voorbereid op d..

Wees voorbereid op de wetswijzigingen in uw pensioenregeling


Door: Vabian Braan / 10-5-2013

De voorgenomen veranderingen in de Nederlandse pensioenwetgeving volgen elkaar in hoog tempo op. Er zijn twee momenten waarop toetsing nodig is of uw pensioenregeling aanpassing behoeft of aanpassing is aan te bevelen, namelijk uiterlijk
1. 1 januari 2014 én
2. 1 januari 2015.

Per 1 januari 2014: aanpassing maximale opbouwpercentages
De AOW-leeftijd wordt stapsgewijs verhoogd naar 67 jaar. De pensioenrichtleeftijd (in de pensioenregeling) wordt in één keer verhoogd naar 67 jaar. De verhoging van de pensioenrichtleeftijd heeft tot gevolg dat de maximaal toegestane opbouwpercentages voor pensioen verlaagd worden. Uiterlijk per 1 januari 2014 dient uw pensioenregeling met deze wijzigingen in overeenstemming te zijn.

Het maximale opbouwpercentage voor een eindloon- en middelloonregeling wordt per 1 januari 2014 verlaagd naar respectievelijk 1,9% en 2,15%. Ook de maximale beschikbare premiestaffels worden naar beneden aangepast.

Per 1 januari 2015: verdere verlaging opbouwpercentages en maximering pensioengevend salaris
In het Regeerakkoord van 29 oktober 2012 en het sociaal akkoord van 11 april 2013 zijn voorgenomen aanpassingen gecommuniceerd om de maximale pensioenopbouw vanaf 1 januari 2015 verder te beperken. De voorgenomen wijzigingen zijn op 15 april 2013 in een wetsvoorstel neergelegd. Indien het wetsvoorstel wordt aangenomen worden met ingang van 1 januari 2015 de maximale opbouwpercentages voor pensioen nogmaals verlaagd en wordt het pensioengevend salaris gemaximeerd op € 100.000.

Conform het wetsvoorstel worden de opbouwpercentages per 1 januari 2015 als volgt verlaagd:
• Het maximale opbouwpercentage voor eindloon wordt 1,55%;
• Het maximale opbouwpercentage voor middelloon wordt 1,75%;
• De maximale beschikbare premiestaffels worden vergelijkbaar verlaagd.

Indien het wetsvoorstel wordt aangenomen, dan daalt de maximale jaarlijkse pensioenopbouw per 1 januari 2015 met 19% ten opzichte van 2014!

Hoe nu verder?
Bovenstaande veranderingen per 1 januari 2014 en/of 1 januari 2015 betekenen mogelijk een wijziging en/of versobering van de arbeidsvoorwaarden. Hiervoor is instemming vereist van de OR en/of individuele werknemers. Vanbreda begeleidt en adviseert u graag bij de implementatie van de (voorgenomen) wetswijzigingen. Neemt u gerust contact met mij op (vabian.braan@vanbredanl.com), met een van mijn collega pensioenspecialisten of uw accountmanager.


Reageer

Recente blogs

Bent u voldoende verze..
Een grote brand als gevolg van een kortsluiting maakt uw bedrijfspand en -uitrus.. Bent u voldoende verze..

Maakt u genoeg tijd vr..
Maakt u genoeg tijd vrij voor de wettelijke aanpassingen in de pensioenen Maakt u genoeg tijd vr..

Kredietbeheer

Wees voorbereid op de ..