Banner
U bent hier:   Vanbreda Risk & Bene..  \  Over Vanbreda \  Blogs \  Werkgeversaansprakel..

Werkgeversaansprakelijkheid


Door: Theo Brederoo / 24-4-2012

De laatste jaren is de aansprakelijkheid van werkgevers richting medewerkers enorm uitgebreid. Uitspraken van de Hoge Raad maken dat de werkgeversaansprakelijkheid niet ophoudt bij een veilige werkplek. Door jurisprudentie draaien werkgevers in het kader van ‘goed werkgeverschap’ steeds vaker op voor schade, zoals de gevolgen van een ongeval waarbij een medewerker betrokken is. Ook als dit geen verband houdt met veiligheid op de werkplek. Deze schade kan enorm oplopen, omdat ook eventueel inkomensverlies van een werknemer tot de schade gerekend wordt.

Thuiswerken geeft nieuwe invulling aan zorgplicht
Het ‘nieuwe werken’, nieuwe technologieën en de verdere ontwikkeling naar een kenniseconomie hebben grote gevolgen voor de inrichting van organisaties. Medewerkers, gaan steeds meer tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Hierbij vervaagt ook het begrip woon-werkverkeer. Heeft u medewerkers die thuiswerken? Realiseert u zich dan dat dit van invloed is op de zorgplicht die u als werkgever heeft. Er is wettelijk bepaald dat de werkgever de zorgplicht heeft voor de veiligheid van de werknemers. Die zorgplicht wordt steeds verder uitgebreid, zodat in de praktijk al bijna sprake is van een risicoaansprakelijkheid.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is onvoldoende
In het verleden was een algemene bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) toereikend. Deze compenseert materiële schade en schade door werkgeversaansprakelijkheid voor beroepsziekten en bedrijfsongevallen. Vervolgens zijn aanvullende ongevallen- en schadeinzittendenverzekeringen ontwikkeld, alsmede een verzekering speciaal voor medewerkers die tijdens dienstritten als bestuurder van een motorrijtuig betrokken raakten bij een ongeval. Inmiddels is dit niet meer voldoende. Rechters leggen zelfs de verantwoordelijkheid van (letsel)schade na een ongeval van een medewerker bij u neer. Of u als werkgever al dan niet de mogelijkheid heeft om maatregelen te treffen die een ongeval hadden kunnen voorkomen, is dan niet relevant.

Voorkomen is beter dan genezen
U kunt als werkgever een aansprakelijkstelling succesvol betwisten. Voorwaarde is wel dat u aan de gestelde verplichtingen, voorwaarden en eisen hebt voldaan. Zo moet u kunnen aantonen dat u een veilige werkomgeving gecreëerd heeft. En dat u als werkgever het nodige gedaan heeft om uw medewerker te informeren over procedures en maatregelen. Regels waaraan uw medewerker geacht wordt zich te houden om het werk veilig te kunnen uitvoeren. Als het daarbij een rol speelt dat uw personeel daarvoor relevante opleidingen moet hebben gevolgd, moet u dat als werkgever ook kunnen aantonen. En nog geldt dat als u al het mogelijke heeft gedaan, rechters ‘tijdens het uitoefenen van hun werkzaamheden’ in de praktijk zo ruim uitleggen, dat u in de meeste gevallen alsnog aansprakelijk bent te houden. In de loop van de tijd is de aansprakelijkheid opgerekt en kunt u ook aansprakelijk worden gehouden als u geen adequate verzekering heeft.

De Werknemersschadeverzekering kan uitkomst bieden
Met de Werknemersschadeverzekering heeft u al het mogelijke gedaan om aan uw zorgplicht te voldoen binnen de verzekeringsmogelijkheden die op dit moment voorhanden zijn.
De werknemersschadeverzekering verzekert werknemers tegen allerlei vormen van ongevallen die werkgerelateerd zijn. Aansprakelijkheid speelt daarbij geen rol meer. Hierdoor verloopt het vergoedingsproces een stuk sneller.
De zorgplicht van u als werkgever om een behoorlijke verzekering af te sluiten blijft onverminderd van kracht.

 


Reageer

Recente blogs

Bent u voldoende verze..
Een grote brand als gevolg van een kortsluiting maakt uw bedrijfspand en -uitrus.. Bent u voldoende verze..

Maakt u genoeg tijd vr..
Maakt u genoeg tijd vrij voor de wettelijke aanpassingen in de pensioenen Maakt u genoeg tijd vr..

Kredietbeheer

Wees voorbereid op de ..