Banner

Wezenpensioen


Het wezenpensioen zorgt voor een uitkering aan uw kind of kinderen op het moment dat u overlijdt.
Voorwaarde hierbij is dat uw kinderen:
- jonger zijn dan 21 jaar, of
- jonger zijn dan 21 jaar en nog studeren, of
- jonger zijn dan 27 jaar en door ziekte niet in staat zijn om 55% te verdienen van het salaris dat gezonde personen met vergelijkbare opleiding en ervaring normaal gesproken kunnen verdienen.

Wat is de hoogte?
Het wezenpensioen bedraagt 14% van uw ouderdomspensioen. Overlijdt u tijdens uw dienstverband? Dan ontvangt uw kind 14% van uw ouderdomspensioen dat u opgebouwd zou hebben als u tot uw pensioendatum in dienst zou zijn gebleven.
Het wezenpensioen is verzekerd op risicobasis. Dit betekent dat als u overlijdt nadat u uit dienst bent gegaan er geen wezenpensioen voor uw kind wordt uitgekeerd.
Het wezenpensioen wordt verdubbeld indien er geen partner (meer) is die aanspraak heeft op partnerpensioen.

Over Rexel en Vanbreda