Banner
U bent hier:   Vanbreda Risk & Bene..  \  Nieuws \  Wijziging Zorgverzek..

Wijziging Zorgverzekeringswet 2012


 De Zorgverzekeringswet 2012 is bekend. We hebben de wijzigingen voor de basisverzekering voor u
 op een rij gezet. Wilt u meer informatie over de gevolgen hiervan voor uw medewerkers, neemt u dan
 contact op met de Specialist Zorg & Inkomen

  Wijzigingen Basisverzekering
 Situatie 2012  Was voorheen
 Maximaal 5 behandelingen eerstelijns psychologische zorg.  8 behandelingen
 Eigen bijdrage eerstelijns psychologische hulp: € 20 per 
 behandeling.
 € 10 per behandeling
 Geen vergoeding van behandelingen van 
 aanpassingsstoornissen (psychische stress bij belangrijke 
 gebeurtenissen.
 
 Eigen bijdrage voor internetbehandeltraject bedraagt € 50.  
 Eigen bijdrage voor verzekerden 18 jaar en ouder bij
 specialistische geestelijke gezondheidszorg € 100 bij
 een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC) tot
 100 minuten en een eigen bijdrage van € 200,- voor 
 een DBC van meer dan 100 minuten. Maximale eigen
 bijdrage per jaar is € 200,-.
 
 Eigen bijdrage van € 145,- per maand bij opname in een
 psychiatrisch ziekenhuis. Voor de 1e maand geldt deze
 eigen  bijdrage niet. 
 
 Fysiotherapie en oefentherapie wordt vanaf de 21e
 behandeling  vergoed voor verzekerden van 18 jaar en
 ouder  (alleen voor aandoeningen zoals  genoemd in
 Bijlage 1 van Besluit  Zorgverzekering).
 Was vergoeding vanaf 13e
 behandeling.
 Verhoging maximale vergoeding bevalling en kraamzorg
 naar € 112,50.
 € 111,50 in 2011
 Eigen bijdrage voor kraamzorg wordt € 4 per uur.  € 3,90
 Eigen bijdrage zittend ziekenvervoer is verhoogd naar € 93.
 De vergoeding voor gebruik eigen auto is verhoogd naar
 € 0,30 per kilometer  volgens de kortste gebruikelijke route.
 Bedragen waren 
 respectievelijk
 € 92  en € 0,27.
 Voor stoppen met roken programma’s alleen nog
 vergoeding voor ondersteuning  en begeleiding door
 huisarts of eerstelijns psycholoog
 

Uit het basispakket
•    Medicijnen en nicotinevervangers in verband met stoppen met roken programma’s worden niet 
     langer vergoed.
•    Dieetadvisering
•    Maagzuurremmers worden alleen nog maar vergoed bij chronisch gebruik (als de verzekerde er voor
     langer dan 6 maanden op aangewezen is).

Eigen risico
Wettelijk eigen risico gaat naar € 220,- (was € 170,-). Alleen voor verzekerden van 18 jaar en ouder.

Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering
De inkomensafhankelijke bijdrage wordt in 2012 verlaagd van 7,75 tot 7,1%. Tegelijkertijd wordt de inkomensgrens verhoogd van € 33.427 naar € 50.056 euro. Derhalve moet in 2012 over het hele inkomen tot € 50.056 een percentage van 7,1 betaald worden.