Banner

Ziekteverzuim


Wij onderscheiden twee vormen van Ziekteverzuimverzekeringen:

·          Ziekteverzuimverzekering Conventioneel

·          Ziekteverzuimverzekering Stop-loss

 

De verzekeringen verschillen qua eigen risicoregeling. Belangrijk, want niet ieder bedrijf is gelijk en zo kunt u, als werkgever, de vorm kiezen die past binnen uw bedrijf. Bij beide verzekeringen is de premie afhankelijk van het ziekteverzuim in de bedrijfstak en in uw bedrijf.

 

De Ziekteverzuimverzekering Conventioneel

 

De Ziekteverzuimverzekering Conventioneel vergoedt het loon dat u als werkgever doorbetaalt aan uw zieke medewerkers. Bovendien kunt u de werkgeverslasten (werknemerspremies sociale verzekeringen) meeverzekeren, tot maximaal 25% bovenop de verzekerde loonsom. De maximumvergoeding bedraagt veelal € 100.000,- per medewerker. De Ziekteverzuimverzekering Conventioneel kent een eigenrisico uitgedrukt in wachtdagen. U kunt kiezen uit 10, 30, 65 of 130 wachtdagen per ziekmelding.

 

De Ziekteverzuimverzekering Stop-loss

 

Voor bedrijven met vijftig of meer medewerkers is de Verzuim verzekering Stop-loss een uitkomst. Bij een Verzuim verzekering Stop-loss kiest u voor een bedrag waarvoor uzelf het verzuimrisico wilt dragen (eigen behoud). Overstijgen de loondoorbetalingsverplichtingen dit bedrag dan vult de Ziekteverzuimverzekering Stop-loss het verschil aan. Het bedrag dat de Ziekteverzuimverzekering Stop-loss aanvult, is gemaximeerd tot het bedrag waarvoor uzelf het verzuimrisico draagt. De hoogte van het eigenbehoud is afhankelijk van het gemiddelde ziekteverzuim binnen uw onderneming. Het minimale eigenbehoud is 125% van het ziekteverzuim binnen uw bedrijf gedurende de afgelopen drie jaar. Wilt u zelf een groter deel van het verzuimrisico dragen, dan leidt dit tot een lagere premie. Het eigenbehoud wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. Verzuim voorkomen en herstel bespoedigen wordt zo financieel beloond.

 

Arbo-dienstverlening

 

Wij adviseren goed na te denken hoe u met uw verzuimbeleid omgaat. Uiteraard gaat het hier om de zieke medewerkers, maar ook over het gezond houden van de medewerkers. Na het het formuleren van dit beleid is de keuze van een goede Arbo-dienst de volgende stap. Wanneer u een verzuimverzekering heeft, is het verstandig om de Arbo-dienst te integreren. Een goede samenwerking tussen verzuimverzekeraar en Arbo-dienst is vaak de sleutel van het succes. Omdat de verzuimverzekeraar een groot belang heeft om de (loon)schade zo beperkt mogelijk te houden, zullen zij de Arbo-dienstverlener op de voet volgen. Bij een niet gekoppeld arbocontract ontbreekt deze extra controle.

 

 

 

 


Blogs

Welkom
Welkom op de nieuwe website van Vanbreda Risk & Benefits Nederland. Welkom

Cases

Frozen food specialist..
Het belang van een goede assurantiemakelaar Joost Visser van frozen food spec.. Frozen food specialist..

Centrale Bond van Meub..
Fusie Sijtsma en Vanbreda is uitbreiding dienstverlening. Kees Zwetsloot is .. Centrale Bond van Meub..