Banner
U bent hier:   Vanbreda Risk & Bene..  \  Branche Oplossingen \  CBM \  Maatwerkproducten \  Zorg & Inkomen

Zorg & Inkomen


Collectieve Ziektekostenverzekering.
Als lid van de CBM kunnen uw medewerkers gebruik maken van de collectieve basisverzekering bij Zilveren Kruis Achmea.
Deze collectieve verzekering biedt een collectiviteitkorting van  7,5 % op de basisverzekering en een collectiviteitkorting van 15 % op de aanvullende verzekering.

Collectieve Ziektewetverzekering.
Als medewerkers langdurig arbeidsongeschikt zijn, kunnen de financiële gevolgen voor u als werkgever flink oplopen. Zeker omdat ook in het tweede ziektejaar de loonkosten van zieke medewerkers doorbetaald moeten worden. Grip op Verzuim voor de Meubelindustrie is een voordelige oplossing die de financiële gevolgen voor u tot een minimum beperkt.
Grip op Verzuim voor de Meubelindustrie vergoedt de verplichte loondoorbetaling van het eerste en tweede ziektejaar. Hierdoor is het financiële risico van langdurig verzuim goed verzekerd.
Wij bieden u als werkgever een maatwerkoplossing voor uw ziekteverzuimrisico met de volgende voordelen op een rij:
•    Grote keuzevrijheid
•    Aantrekkelijke combinatiekorting
•    Ondersteuning bij ziekmelding
•    Gratis re-integratieservice en vergoeding van re-integratiekosten
•    Maximale premiestijging per jaar van 20%
    
Collectieve Werkgevers Uitstap verzekering. (WGA Eigen Risicodragerschap.)
Een belangrijk deel van de financiering van arbeidsongeschiktheid is nog publiek geregeld. De werkgever betaalt de premies aan Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) voor de afwikkeling van de ‘oude WAO-lasten’, voor de uitvoeringskosten van UWV en voor de WAO-uitkeringen. De incasso van de premie is in handen van de belastingdienst.

Tweemaal per jaar kan de klant ervoor kiezen om ‘eigenrisicodrager’ te worden voor een deel van de nog publiek geregelde arbeidsongeschiktheid. Namelijk voor de eerste 10 uitkeringsjaren van de regeling WGA. Er moet dan wel een bank- of verzekeringsgarantie overlegd worden aan de belastingdienst.

Het financiële risico kan ondergebracht worden bij Avero Achmea. De klant ontvangt de uitkeringen dan via Avero Achmea. Het kan financieel aantrekkelijk zijn om uit het publieke bestel te stappen. Wij rekenen dat graag voor de klant uit.

De voordelen op een rij
•    lagere premie (gemiddeld 0%) dan de gedifferentieerde premie van UWV
•    heeft de klant Grip op Verzuim voor de Meubelindustrie, de WGA-hiaat-
     of de Werkgevers Compensatieverzekering gesloten dan krijgt hij een
     extra korting op de premie
•    Avero Achmea draagt bij aan bepaalde re-integratieactiviteiten
•    hulp bij het vervullen van de wettelijke verplichtingen

Collectieve WIA-aanvullingsverzekeringen.
Wij bieden u als werkgever voor uw personeel collectieve WIA-aanvullingsprodukten.
De WGA-hiaatverzekering is ontwikkeld voor de categorie werknemers die tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt zijn. Alleen indien de resterende verdiencapaciteit voor minder dan 50% kan worden ingevuld ontstaat een aanzienlijk WGA-hiaat. Dit hiaat kan, tot aan het maximum dagloon SV, worden verzekerd.
De klant kan alleen gebruik maken van het aanbod wanneer hij de verzekering afsluit voor alle werknemers. Met de WGA-hiaatverzekering is de werkgever vrij om, in overleg met de medewerkers, te bepalen hoe de premie wordt verdeeld. De werkgever houdt een eventuele bijdrage in op het loon van de medewerker en maakt de premie in zijn geheel over aan Avero Achmea.

De voordelen op een rij
•    er wordt een aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde geboden aan
     de medewerkers
•    er kunnen afspraken gemaakt worden met de medewerkers over de 
     premieverdeling
•    zowel voor werkgever als medewerker is de premie aftrekbaar
•    de premiehoogte is voor drie jaar gegarandeerd
•    uitloop is meeverzekerd
•    premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

 


CBM