• T: +31 (0)88 - 273 32 00
 • Liever teruggebeld worden?
 • Inloggen Klantonline
 • Schademelden

Veelgestelde vragen verzekeringen - Coronavirus

Er leven veel vragen over de uitbraak van het COVID-19 virus met betrekking tot verzekeringen. Verzekeraars hebben daarom een overzicht gemaakt van veelgestelde vragen. U vindt deze op de website van het Verbond van Verzekeraars.

Aanvullend hierop, geven wij u graag antwoord op een aantal specifieke vragen waarvan wij merken dat ze bij veel van onze relaties leven. Hiermee proberen wij zoveel mogelijk duidelijkheid te geven. Echter, of een schade wel of niet gedekt is, hangt altijd af van de voorwaarden van de specifieke verzekeraar en polis. Wilt u zeker weten wat wel en niet verzekerd is in uw situatie? Neem dan contact op met een van onze adviseurs. Zij helpen u graag verder.

Klik hier voor het laatste nieuws vanuit de Rijksoverheid.

Hoe is de bereikbaarheid van Vanbreda Risk & Benefits geregeld?

Onze medewerkers werken zoveel mogelijk thuis. Zij kunnen hier inloggen op onze systemen en zijn telefonisch of per e-mail bereikbaar. U kunt ons gewoon bereiken op de bekende telefoonnummers en e-mailadressen:             

Algemeen  088 – 273 32 00    info@vanbredanl.com
Team Risk    088 – 273 32 80 risk@vanbredanl.com, mcr@vanbredanl.com
Team Zorg en Inkomen    088 – 273 32 40  zorgeninkomen@vanbredanl.com
Team Pensioen 088 – 273 32 70 pensioenteam@vanbredanl.com
Team Schade 088 – 273 33 30 schade@vanbredanl.com, claimsbenefits@vanbredanl.com
Team Particulieren 088 – 273 33 20 particulieren@vanbredanl.com

Door deze manier van werken, kan het voorkomen dat u wat langer moet wachten voor u contact met ons krijgt of een reactie ontvangt. Wij vragen hier uw begrip voor.

Post

Als gevolg van de maatregelen die wij hebben genomen om het Coronavirus verder in te dammen, sturen wij vanaf 25 maart 2020 waar mogelijk post per e-mail naar u toe. Ook als u dit nog niet van ons gewend bent. Op deze manier voorkomen wij dat onze medewerkers naar kantoor moeten komen om de post fysiek te verwerken. Heeft u al eerder aangegeven dat u post digitaal wilt ontvangen? Dan blijft dit onveranderd. 

Verzekeringsvragen Particulieren

Verzekeringsvragen Zakelijk

 • Met welke risico's kan ik als ondernemer te maken krijgen?

   • zieke medewerkers
   • geplande evenementen en zakenreizen
   • leveringsproblemen
 • Wat als mijn bedrijf in de bedrijfsvoering wordt geraakt door het coronavirus?

   Als een organisatie door het coronavirus voor minstens twee weken ten minste twintig procent minder werk heeft, is het mogelijk om de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) aan te vragen. Het is niet meer mogelijk om de Werktijdverkorting (wtv) aan te vragen wegens een ongekend groot beroep op deze regeling door werkgevers. Het kabinet wil graag meer werkgevers financieel tegemoetkomen en dat sneller doen dan binnen de wtv-regeling. Met de NOW-maatregel is dat mogelijk, deze regeling wordt gezien als een ‘vervanger’ voor de wtv. Meer informatie over deze regeling vindt op de website van de Rijksoverheid.

 • Waar kan ik als ondernemer terecht voor vragen?

   Wij proberen zoveel mogelijk vragen voor u te bentwoorden via onze website. Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen. Onze adviseur helpen u graag verder. U kunt ook contact opnemen met het Kamer van Koophandel Adviesteam: 0800-2117. Hier kunt u vragen stellen over voorraden, personeel en financiële impact. Dit gratis nummer is op werkdagen geopend van 08:30 tot 17:00.

 • Ik ben zzp’er en heb financiële problemen, doordat mijn opdrachten wegvallen. Wat zijn mijn mogelijkheden?

   Er komt een tijdelijke inkomensondersteuning voor ondernemers met een levensvatbaar bedrijf, maar die tijdelijk in de problemen zitten als gevolg van het coronavirus. Deze regeling geldt ook voor zzp’ers. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar zal sneller behandeld en verstrekt worden. Wilt u meer informatie over deze tijdelijke voorziening? Voor meer informatie over deze tijdelijke voorziening vindt op de website van de Rijksoverheid.

 • Als gevolg van de maatregelen organiseer ik de werkzaamheden van mijn personeel op een andere manier. Heeft dit invloed op mijn verzekeringen?

   Het kan zijn dat u de werkzaamheden van uw personeel op een andere manier organiseert naar aanleiding van de maatregelen met betrekking tot het coronavirus. U heeft te maken met zieken, arbeidstijdverkorting of wellicht gaat u aanvullende activiteiten of andere werkzaamheden uitvoeren dan gebruikelijk (horeca gaat bijvoorbeeld bezorgen). Dit kan gevolgen hebben voor uw verzekeringen. Twijfelt u? Neem contact op met team Risk (088 – 273 32 80). Wij kijken graag samen met u wat de consequenties hiervan op uw verzekeringen zijn.

 • Ik heb een winkel. Ben ik nog op een of andere manier verzekerd voor deze corona crisis? Kan ik aanspraak maken op mijn bedrijfsschade of andere verzekering?

   Uw bedrijfsschadeverzekering biedt dekking voor bedrijfsschade die ontstaat als er zaken kapot gaan door bijvoorbeeld brand, storm of inbraak. Dus als uw pand daardoor gesloten moet worden. Uitbreidingen op de polis zijn er ook voor publiekstrekkers in de buurt, nutsbedrijven. Daarnaast is er in sommige polissen een uitbreiding opgenomen in de polisvoorwaarden voor tijdelijke sluiting op last van de politie, maar dat is voor echt plaatselijke incidenten die te maken hebben met strafrechtelijk onderzoek of op grond van algemene veiligheid, mits langer dan drie uur afgesloten.

   Bij een totaal stilleggen van alle winkels in Nederland is er geen dekking. Ook al zou onverhoopt alleen uw straat in verband met het Corona-virus worden afgesloten. De bovengenoemde bepaling is destijds opgenomen in verband met een schietincident. Het moet echt gaan om een plaatselijk incident wat te maken heeft met strafrechtelijk onderzoek of algemene veiligheid . Een mogelijk groot gezondheidsrisico zoals het Coronavirus valt dus niet onder de dekking en is ook niet te verzekeren. 

   Uw eigen voorwaarden kunt u vinden via onze website.

Verzekeringsvragen ziekmeldingen personeel

 • Mijn werknemer is besmet met het coronavirus maar hij heeft geen of milde klachten, en kan nog wel werken. Mag ik hem nu als ziek registreren?

   Nee, u mag hem niet als ziek registreren. De GGD zal uw werknemer adviseren om thuis te blijven. Is thuiswerken geen optie? Dan kunt u misschien een beroep doen op de tijdelijke maatregel Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

 • Mijn werknemer is besmet met het coronavirus en heeft klachten, en kan daardoor niet werken. Mag ik hem als ziek registreren?

   Ja. Als uw werknemer besmet is en door de klachten te ziek is om te werken, kunt u hem wel als ziek registreren.

 • Mag ik mijn werknemers preventief testen op corona?

   Nee, u mag uw medewerkers niet preventief testen op corona. Dat is in strijd met de privacywetgeving. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) maakt een uitzondering voor werkgevers in de zorg. Zij mogen hun werknemers volgens de AP wel controleren op corona. De AP maakt hierbij niet duidelijk wat onder ‘zorg’ wordt verstaan. Waarschijnlijk betreft het hier alleen de curatieve zorgsector waar het noodzakelijk kan zijn voor werkgevers om hun werknemers te testen, bijvoorbeeld in ziekenhuizen.

 • Mijn werknemer is via de GGD verplicht in quarantaine, maar is niet ziek. Mag ik hem als ziek registreren?

   Nee, quarantaine is hiervoor geen reden. In principe is hij niet ongeschikt voor zijn werk en hij mag thuis ook gewoon werken. Als uw werknemer niet kan thuiswerken, kunt u mogelijk een beroep doen op de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

 • Mijn werknemer heeft verkoudheidsklachten, mag ik hem als ziek registreren?

   Nee, verkoudheid is hiervoor geen reden. Uw werknemer is op basis van overheidsadvies wel verplicht om thuis te blijven. Is thuiswerken geen optie? Dan kunt u misschien een beroep doen op de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Als uw werknemer zieker wordt en koorts krijgt (38 graden of hoger) dan is de werknemer waarschijnlijk niet meer in staat om vanuit huis werkzaamheden te verrichten. In dat geval kunt u de werknemer als ziek registreren.

 • Mijn werknemer kan thuis niet werken, maar wil toch thuisblijven omdat hij bang is het coronavirus op te lopen. Mag ik hem als ziek registreren?

   Nee. Preventief thuisblijven zonder klachten bij een veilige werksituatie is hiervoor geen reden. Ga met uw werknemer in overleg en licht toe welke maatregelen allemaal genomen zijn om eventuele besmetting te beperken. Heeft u de zorgen van uw werknemer daarmee niet weggenomen, dan kunt u samen bespreken of er vakantiedagen opgenomen kunnen worden. Als u er dan nog niet uitkomt en uw werknemer komt niet naar zijn werk, dan is er mogelijk sprake van werkweigering. Of er sprake is van werkweigering hangt echter af van alle omstandigheden en dient dus per geval beoordeeld te worden.

Verzekeringsvragen Pensioen

 • Wat zijn de gevolgen van de NOW voor pensioenpremies?

   Loon moet volledig doorbetaald worden als gebruik gemaakt wordt van de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW). Bovendien wordt er een opslag toegekend die mede bestemd is voor betaling van pensioenpremies. Hierdoor heeft de NOW geen effect op de pensioenopbouw.

   Toelichting

   De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het Corona-virus kampen met een substantieel omzetverlies (tenminste 20%). De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hoe groter de terugval in omzet, hoe hoger de tegemoetkoming. Bijvoorbeeld:

   • indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom
   • indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom
   • indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom

   Hiermee kunnen werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetaald worden. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor drie maanden aangevraagd worden. Meer informatie over de NO vindt u op de website van de Rijksoverheid.

   De tegemoetkoming in de loonkosten wordt verhoogd met een forfaitaire opslag van 30% voor het werkgeversdeel van de premies voor de sociale werknemersverzekeringen, reservering vakantiegeld en betaling pensioenpremies. Aangezien het gaat om een forfaitaire opslag, hoeft deze niet in elk geval voldoende te zijn voor deze verplichtingen.

 • Wat zijn de mogelijkheden voor uitstel van premiebetaling?

   De mogelijkheden voor uitstel van premiebetaling zijn beperkt. Dit wordt veroorzaakt doordat de Pensioenwet de handelswijze van de pensioenuitvoerder bij een betalingsachterstand van de werkgever regelt in artikel 29. Hierdoor kan uitstel van betaling slechts voor een beperkte periode gegeven worden. Er vindt overleg plaats tussen het Verbond van Verzekeraars, de Pensioenfederatie (organisatie van pensioenfondsen), De Nederlandsche Bank en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of de termijnen die in deze wet genoemd worden ook tijdens deze coronacrisis overeind moeten blijven. Vooralsnog vindt Minister Koolmees het niet nodig deze termijnen aan te passen.

   Toelichting
   De pensioenkoepels (Pensioenfederatie en Verbond van Verzekeraars) gaven op 21 maart 2020 in een gezamenlijke verklaring aan dat zij, met steun van werkgevers en werknemers (vertegenwoordigd door de Stichting van de Arbeid) de door de coronacrisis getroffen ondernemers daar waar mogelijk gaan helpen. Uitgangspunt is dat de betalingstermijnen waarbinnen werkgevers pensioenpremies moeten afdragen binnen de wettelijke mogelijkheden verruimd zullen worden. Daarnaast treffen ze met individuele werkgevers die acute geldproblemen hebben een betalingsregeling en voeren ze een minder strikt invorderingsbeleid bij het innen van pensioenpremies. Cruciaal in deze verklaring is het tussenzinnetje ‘binnen de wettelijke mogelijkheden’. Een pensioenverzekeraar die coulant wil zijn naar zijn klanten, heeft daartoe maar beperkte mogelijkheden, zonder dat hij dekking moet verlenen waarvoor hij geen premie ontvangt.

   Voorbeeld
   Een werkgever vraagt bij zijn pensioenverzekeraar uitstel van betaling voor de per 1 april 2020 verschuldigde pensioenpremie. De betalingsachterstand begint dus op 1 april. Dat betekent dat de verzekeraar om geen extra risico te lopen uiterlijk op 1 september 2020 de deelnemers moet informeren dat er betalingsachterstand is. Dan kan hij namelijk op 1 december 2020 met terugwerkende kracht tot 1 april 2020 de pensioenverzekering premievrij maken. In de periode 1 april 2020 tot 1 september 2020 moet de pensioenverzekeraar zich aantoonbaar inspannen om de premie binnen te krijgen. Uitstel van betaling en aanmaningen kan dus hooguit twee à drie maanden duren, zonder extra risico’s voor de pensioenverzekeraar.

   Iedere situatie wordt op zich beschouwd door de pensioenuitvoerder. Doet zich een situatie voor waarin de werkgever uitstel van premiebetaling wenst, dan dient dit tevoren gedegen met de uitvoerder besproken te worden.

 • Wat zijn de risicodekkingen binnen de pensioenregeling tijdens uitstel van premiebetaling?

   In ieder geval moet de pensioenverzekeraar nog drie maanden volledige risicodekking verschaffen nadat hij de werknemer heeft geïnformeerd over de betalingsachterstand. In het voorbeeld hieronder is er risicodekking tot 1 december 2020. Een deelnemer die in deze periode overlijdt of arbeidsongeschikt wordt, is dus volledig verzekerd.

   Voorbeeld
   Een werkgever vraagt bij zijn pensioenverzekeraar uitstel van betaling voor de per 1 april 2020 verschuldigde pensioenpremie. De betalingsachterstand begint dus op 1 april. Dat betekent dat de verzekeraar om geen extra risico te lopen uiterlijk op 1 september 2020 de deelnemers moet informeren dat er betalingsachterstand is. Dan kan hij namelijk op 1 december 2020 met terugwerkende kracht tot 1 april 2020 de pensioenverzekering premievrij maken. In de periode 1 april 2020 tot 1 september 2020 moet de pensioenverzekeraar zich aantoonbaar inspannen om de premie binnen te krijgen. Uitstel van betaling en aanmaningen kan dus hooguit twee à drie maanden duren, zonder extra risico’s voor de pensioenverzekeraar.

 • Hoe zit het met werktijdvermindering en voortzetten pensioenopbouw

   Arbeidsduurverkorting in het kader van de coronacrisis hoeft niet te leiden tot verlies aan pensioenopbouw. Fiscaal bestaat er voldoende ruimte om de pensioenopbouw ongewijzigd voort te zetten.

   Toelichting
   Voor wat betreft de fiscale regels heeft het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst twee V&A’s gepubliceerd.
   Het gaat om het begrip ‘pensioengevende diensttijd’.
   Het CAP onderscheidt drie mogelijke situaties:

   1. arbeidsduurverkorting waarbij de dienstbetrekking geheel in stand blijft.
   Als de dienstbetrekking gedurende de arbeidsduurverkorting geheel in stand blijft, blijft er sprake van pensioengevende diensttijd in de zin van de fiscale wet- en regelgeving. Een lager pensioengevend loon over deze periode, is geen probleem. Pensioenopbouw mag dus over het oorspronkelijke pensioengevend loon worden voortgezet.

   2. arbeidsduurverkorting waarbij de dienstbetrekking (gedeeltelijk) tijdelijk wordt beëindigd.
   In deze situatie is sprake van pensioengevende diensttijd in de zin van de fiscale wet- en regelgeving als de werknemer een inkomensvervangende, loongerelateerde uitkering ontvangt. Bijvoorbeeld een WW-uitkering. De pensioenopbouw mag worden voortgezet op basis van het pensioengevend loon zoals dat gold voorafgaand aan de arbeidsduurverkorting.

   3. arbeidsduurverkorting waarbij geen sprake is van onvrijwillig ontslag of er geen inkomens-vervangende, loongerelateerde uitkering wordt ontvangen.
   Bij arbeidsduurverkorting waarbij geen sprake is van onvrijwillig ontslag of er geen inkomensvervangende, loongerelateerde uitkering wordt ontvangen, kan onder de daarvoor geldende voorwaarden gebruik worden gemaakt van de vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw in de zin van de fiscale wet- en regelgeving. Belangrijkste daarvan zijn dat de vrijwillige voortzetting direct moet aansluiten op het beëindigen van de dienstbetrekking en niet mag beginnen in de periode van drie jaren voorafgaande aan de voor de voormalige werknemer geldende pensioendatum van de regeling die hij vrijwillig voortzet. Het pensioengevend loon voor de vrijwillige voortzetting is gedurende de eerste drie jaar gemaximeerd op het laatstverdiende loon.
   Een belangrijke kanttekening hierbij is dat de betrokken pensioenregeling de optie voor vrijwillige voortzetting moet bieden. Bij bedrijfstakpensioenfondsen is dat eigenlijk altijd in het pensioenreglement geregeld. Bij direct verzekerde regelingen is dit eigenlijk nooit een optie.

 • Wanneer en hoe mag je de pensioenregeling versoberen?

   In de Pensioenwet staat een aantal opties voor het aanpassen van de pensioenpremie en/of de pensioentoezegging in bijzondere omstandigheden. Deze Corona-crisis mag beschouwd worden als een bijzondere omstandigheid. Hierbij dient wel aangetekend te worden dat dit niet voor elke sector van bedrijvigheid zal gelden.

   In (vrijwel) alle pensioenreglementen van direct verzekerde pensioenregelingen staan bepalingen over een betalingsvoorbehoud en over het eenzijdig aanpassen van de pensioentoezegging. Hierbij is het van belang dat als de werkgever gebruik maakt van het betalingsvoorbehoud, dit niet betekent dat de toezegging aangepast wordt. Voor de toekomst blijft deze intact en gaat de opbouw van de aanspraken onverminderd door op basis van de ongewijzigde pensioenovereenkomst. Pensioenuitvoerders zullen niet akkoord gaan zonder ook een aanpassing van de inhoud van de pensioentoezegging te eisen. Het verdient uitdrukkelijk de voorkeur om ook in de huidige situatie van een ingrijpende wijziging van omstandigheden de “normale” route voor het wijzigingen van een pensioentoezegging te volgen. Immers niet alleen de werkgever dient zich als “goed werkgever” te gedragen, ook de werknemer dient zich redelijk op te stellen.  Als dit in het pensioenreglement is opgenomen, kan echter ook tot eenzijdige wijziging worden overgegaan.

 • Zijn er beperkende voorwaarden met betrekking tot uitkeringen uit pensioenverzekeringen met betrekking tot Corona?

   Alle pensioenverzekeraars hebben verklaard dat een overlijden als gevolg van Corona geen gevolgen heeft voor de uitkering van partner- en/of wezenpensioen. Ook de verzekering van premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid wordt niet beïnvloed als de arbeidsongeschiktheid veroorzaakt wordt door een doorgemaakte Corona-besmetting.

   Het Verbond van Verzekeraars geeft aan dat eventuele uitsluitingen in polisvoorwaarden met betrekking tot verblijven in gebieden waar een negatief reisadvies geldt, niet bedoeld zijn voor een situatie zoals deze nu met het coronavirus aan de hand is.

Wat kan ik doen om de risico's zoveel mogelijk te beperken?

 • Maatregelen binnen uw organisatie

   Als werkgever bent u verplicht een veilige werkomgeving te bieden. Bekijk daarom welke maatregelen u binnen uw organisatie moet en kunt nemen. Informeer ook uw medewerkers hierover. Als leidraad kunt u hiervoor de richtlijnen van het RIVM aanhouden en de informatie die de Rijksoverheid geeft.

 • Veilig thuiswerken

   Attendeer uw medewerkers er ook op dat criminelen van deze situatie gebruik kunnen maken. Wees daarom alert op een phishing link en zorg voor beveiligde netwerken.

 • Voorkomen is beter dan genezen

   Het is belangrijk de verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Als werkgever kunt u hier ook aan bijdragen door daar waar mogelijk uw medewerkers thuis te laten werken en het nemen van extra voorzorgs- en hygiëne maatregelen binnen uw organisatie. Ook hiervoor kunt u de richtlijnen van het RIVM volgen of de richtlijnen van uw Arbodienst. De belangrijkste zijn:

   • Was je handen regelmatig
   • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
   • Gebruik papieren zakdoekjes
   • Houd gepaste afstand van elkaar
   • Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen

   Om de gevolgen van het Coronavirus voor uw organisatie zoveel mogelijk te beperken, is het belangrijk op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Wij raden u aan daarom aan de website van het RIVM of van het Ministerie van Buitenlandse Zaken te volgen.

Disclaimer: hoewel bij het opstellen van deze pagina zorgvuldigheid is betracht, aanvaardt Vanbreda Risk & Benefits geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden. Aan de informatie op deze webpagina kunnen geen rechten worden ontleend. Neem telefonisch of per e-mail contact met ons op als u vragen heeft over uw omstandigheden of uw verzekeringen.