Praktische tips om uw medewerker te ondersteunen bij een WIA-aanvraag

Uw medewerker kan arbeidsongeschikt raken door pech op de werkvloer of daarbuiten. Of het nu gaat om een ongeval, burn-out of ernstige ziekte: hij of zij kan het werk (tijdelijk) niet uitvoeren. Medewerkers die langer dan twee jaar arbeidsongeschikt zijn, zullen uiteindelijk een WIA uitkering aanvragen.  Vanuit uw zorgplicht als werkgever is het belangrijk dat u uw medewerkers hierbij ondersteunt. Zo helpt u hem of haar op weg in een vaak toch al lastige periode. Maar hoe zat het ook alweer met de WIA en IVA? Wij lichten het aan u toe en geven u praktische tips.

Een WIA-uitkering, hoe zat het ook alweer?

Als uw medewerkers arbeidsongeschikt raken kan het zijn dat zij in aanmerking komen voor een WIA-uitkering. Er zijn twee soorten WIA-uitkeringen: de WGA-uitkering en de IVA-uitkering.

WGA-uitkering

Als een werknemer langer dan 2 jaar ziek is dan  kan hij of zij een WGA-uitkering aanvragen bij het UWV. Uw medewerker krijgt een uitkering als hij of zij tussen de 35 % en 80% arbeidsongeschikt wordt bevonden door het UWV.

IVA-uitkering

Als uw medewerker langer dan twee jaar ziek is en er geen zicht op herstel is, dan zal er een IVA-uitkering worden aangevraagd. Weet uw medewerker al eerder dat hij of zij nooit meer zal kunnen werken, dan is het mogelijk om vervroegd een IVA-uitkering aan te vragen.

Het aanvraagproces

Voor zowel de WGA als de IVA uitkering geldt dat uw medewerker deze zelf moet aanvragen. Tijdens dit aanvraagproces moet hij of zij een zo compleet mogelijk dossier samenstellen. Fouten zijn namelijk snel gemaakt en kunnen gevolgen hebben voor de aanvraag. Het is dus belangrijk dat uw medewerker hierbij ondersteund wordt. Als werkgever kunt u hier een belangrijke rol in spelen samen met uw arbodienst. 

Arbeidskorting bij een WGA-uitkering

Alle werkenden in Nederland hebben recht op arbeidskorting. Dit is de heffingskorting die uw werknemer krijgt als hij werkt. Hoewel deze arbeidskorting in principe niet geldt voor de WIA-uitkering, oordeelde de rechter in een recente uitspraak dat de werknemer die naast zijn loon een WGA-uitkering van het UWV ontvangt, toch recht heeft op arbeidskorting over de uitkering.

Deze korting wordt direct toegepast als u als werkgever zowel het loon als de WGA-uitkering uitbetaalt aan uw medewerker (zgn. werkgeversbetaling). Vindt de betaling van de WGA plaats via het UWV, dan wordt deze korting niet meegenomen. Door de betaling voor uw medewerkers te verzorgen, biedt u hen dus een extra financieel voordeel.

Drie praktische tips op een rij

Vanuit uw rol als werkgever heeft u een zorgplicht naar uw medewerkers. Ook als zij arbeidsongeschikt raken. Hieronder vatten wij de tips samen die wij u graag meegeven om uw medewerkers te ondersteunen en begeleiden in moeilijke tijden.

  1. Begeleiding van A tot Z: voor het aanvragen van een WIA uitkering zijn verschillende documenten nodig. Van de probleemanalyse tot de eindevaluatie: zorg ervoor dat alle documenten compleet zijn. Check ook of de medewerker op tijd de medische informatie doorstuurt naar het UWV. Een aanvraag wordt niet in behandeling genomen wanneer iets ontbreekt.
  2. Maak duidelijke afspraken: u mag het dienstverband van uw werknemer niet beëindigen gedurende de eerste 104 weken arbeidsongeschiktheid. Maak met de werknemer concrete afspraken over bijvoorbeeld de opbouw van vakantiedagen bij (langdurige) arbeidsongeschiktheid. Zo kan de werknemer gebruik maken van zijn opgebouwde rechten, wat bijdraagt aan zijn welzijn.
  3. Uitkering via de werkgever: laat de WGA uitkering via u als werkgever lopen en niet via het UWV. Zo is het mogelijk om arbeidskorting toe te passen, zodat de werknemer maandelijks netto meer overhoudt. Een goede financiële basis vermindert stress en zorgen bij de zieke werknemer.

Meer weten?

Het UWV beslist of uw medewerker wel of niet in aanmerking komt voor een uitkering. Wilt u meer weten over de precieze procedure? Neem dan contact op met het UWV of uw Arbodienst. Zij kunnen u verder helpen.