Anw-hiaatverzekering: financiële zekerheid voor nabestaanden

Als een van uw medewerkers overlijdt, heeft dit vaak financiële gevolgen voor de partner en eventuele kinderen. Om deze gevolgen zo beperkt mogelijk te houden is er de Algemene Nabestaandewet (ANW). Hierin is de overheidsuitkering voor de nabestaanden geregeld. De hoogte van de uitkering uit deze wet wordt bepaald aan de hand van een aantal voorwaarden. Hierdoor kan het voorkomen dat de nabestaande van uw werknemer alsnog een lager inkomen heeft omdat de ANW niet of gedeeltelijk uitkeert. Met een Anw-hiaatverzekering kunt u er als werkgever voor zorgen dat het verschil (hiaat) in inkomen dat hierdoor kan ontstaan, wordt gecompenseerd. Zo houdt u de financiële gevolgen voor de partner en eventuele kinderen van uw medewerker zo beperkt mogelijk. 

Download direct Toelichting Anw-hiaatverzekering

Verschil in inkomen ondanks ANW

De ANW geldt in principe voor iedereen die in Nederland woont. Deze wet zorgt ervoor dat gehuwden en samenwonenden met een gezamenlijk huishouden recht hebben op een nabestaandenuitkering bij het overlijden van hun partner. Om in aanmerking te komen voor deze uitkering, moet aan tenminste één van de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • de nabestaande verzorgt een kind dat jonger is dan 18 jaar
  • de nabestaande is voor tenminste 45% arbeidsongeschikt

De ANW uitkering voor de nabestaande bedraagt in principe 70% van het netto minimumloon. Voor het jaar 2020 is dit bedrag afgerond € 15.815 bruto per jaar. De precieze hoogte van de uitkering is echter afhankelijk van een aantal zaken. Denk hierbij aan de samenstelling van het huishouden en eventuele inkomsten van de nabestaanden. Het kan dus voorkomen dat nabestaanden ondanks de ANW er toch financieel flink op achteruit gaan. Meer informatie over de Algemene Nabestaandewet vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Waarom een Anw-hiaatverzekering?

Om dit verschil (hiaat) in inkomen te verminderen is voor u als werkgever mogelijk om een Anw-hiaatverzekering af te sluiten. Een Anw-hiaatverzekering biedt zekerheid voor nabestaanden als een van uw medewerkers komt te overlijden. als werkgever sluit u deze verzkering af bij uw pensioenovereenkomst. Zo zorgt u ervoor het verschil in inkomen dat mogelijk ontstaat door een lagere of geen ANW uitkering, wordt opgevuld. Zonder dat deze uitkering invloed heeft op de hoogte van de overheidsuitkering uit de ANW. Een hele geruststelling voor u én uw medewerker. En een mooie secundaire arbeidsvoorwaarde waar u zich als goed werkgever mee kunt onderscheiden op de arbeidsmarkt.

Rekenvoorbeelden Anw-hiaatverzekering

Voorbeeld 1

De werknemer woont samen en heeft al 10 jaar een samenlevingsovereenkomst die is opgesteld door de notaris. De partner heeft geen inkomen en zij hebben samen een kind van 17 jaar. Als de werknemer komt te overlijden, ontvangt de partner vanuit de ANW € 15.815 bruto op jaarbasis (het genoemde bedrag geldt voor 2020, dit bedrag wordt ieder jaar bijgesteld) tot het kind 18 wordt. Daarna houdt de uitkering op.

 Met de ANW hiaatverzekering, ontvangt de partner niet alleen het bedrag van € 15.815 bruto op jaarbasis tot het kind 18 wordt. Hij of zij ontvangt ook € 15.815* tot de AOW-leeftijd van de partner.

ANW hiaatverzekering schema zonder en met

 *Dit bedrag kan afwijken als u andere afspraken met ons heeft gemaakt. U vindt het verzekerde bedrag op uw polisblad. 

Voorbeeld 2

De werknemer woont samen en heeft al 10 jaar een samenlevingsovereenkomst die is opgesteld door de notaris. De partner heeft geen inkomen en zij hebben samen een kind van 20 jaar. De werknemer overlijdt. Omdat het kind ouder is dan 18, is de uitkering vanuit de ANW € 0, -. 

ANW hiaatverzekering schema zonder en met

*Dit bedrag kan afwijken als u andere afspraken met ons heeft gemaakt. U vindt het verzekerde bedrag op uw polisblad.