Verzuimkosten reduceren? Word eigenrisicodrager!

Door de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans is uitzenden duurder geworden. Het is voor u als uitzendorganisatie dan ook belangrijker om uw kostprijs beheersbaar te houden. Eén van de belangrijkste factoren hiervoor is het reduceren van de verzuimkosten. Samen met NBBU en Qare Flex hebben wij een unieke oplossing ontwikkeld die hierop gericht is.

Binnen deze dienstverlening is Qare flex de verzuimspecialist die uitzendorganisaties actief ondersteunt. En zorgen wij voor een goede inventarisatie van het verzuimrisico en kunnen we zorgdragen voor een financieel voordelige herverzekering. Bent u een uitzendorganisatie met minder dan 15 miljoen loonsom en betaalt u momenteel Ziektewetpremie aan het UWV? Laat het ons dan weten. Vul het contactformulier in en wij nemen binnen 48 uur contact met u op om de mogelijkheden met u te bespreken.

Ja ik wil verzuimkosten reduceren, neem contact met mij op

Oplopende kosten bij verzuim

Als één van uw medewerkers ziek is, is het in ieders belang dat de medewerker zo snel mogelijk op een goede manier terugkeert in het arbeidsproces. Dit is goed voor de medewerker. Bij langdurig verzuim zullen de inkomsten immers dalen en kan een medewerker in een sociaal isolement terecht komen. Maar ook voor u is het belangrijk dat de medewerker zo snel mogelijk weer terugkeert in het arbeidsproces. De kosten van verzuim kunnen namelijk behoorlijk oplopen.Als werkgever bent u verplicht de eerste twee jaar van het verzuim minimaal 70% van het laatstverdiende loon door te betalen. En als de medewerker in de WIA terecht komt, worden de kosten hiervoor 10 jaar lang op u verhaald. In een branche waar het verzuim relatief hoog is, is het dan prettig om zekerheid te hebben. Zekerheid dat uw medewerkers snel en goed weer aan het werk kunnen. Maar ook dat de kosten die hierbij komen kijken goed verzekerd zijn.

Zelf het risico dragen

Als een werknemer ziek uit dienst gaat, ontvangt hij een uitkering vanuit de Ziektewet. Na twee jaar ziekte ontvangt hij een uitkering vanuit de Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Deze kosten worden betaald door het UWV. U betaalt hiervoor een vaste premie. Vanaf nu kunt u er ook voor kiezen eigenrisicodrager te worden. U blijft dan als werkgever zelf verantwoordelijk voor de (ex-) werknemers die recht hebben op een Ziektewet en/of WIA-uitkering. Door de unieke samenwerking met Qare zal het verzuim afnemen en daarmee de kosten. En de kosten die u maakt, zijn verzekerd via Vanbreda Risk & Benefits.

Grip op verzuim

Met goed verzuimmanagement kunt u verzuim beperken. Kiest u voor de oplossing van Vanbreda? Dan gaat de casemanager van Qare direct na de ziekmelding voor u aan de slag. Zo kan het verzuim tot een minimum worden beperkt. Is uw medewerker toch langer dan twee jaar ziek? Dan biedt ASR een passende verzekering zonder verrassingen achteraf. Kortom, met het verzuimmanagement van Vanbreda heeft u vanaf de eerste ziektedag goed grip op het verzuim door:

 • Een gedegen advies op maat, op basis van een heldere analyse van uw organisatie en jarenlange ervaring in de uitzendbranche
 • Casemanagement dicht bij werknemer en uitgevoerd door Qare
 • Een passende verzekering zonder verrassingen achteraf
 • Snelle en efficiënte schade-afhandeling

Interessant voor u?

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom hebben wij een product ontwikkeld waarbinnen de focus ligt op verzuimpreventie. Wij vinden het belangrijk dat de organisaties voor wie wij werken, dezelfde focus hebben. Om te kijken of onze dienstverlening past bij uw organisatie doen wij daarom vooraf een risicoscan waarbij wordt gekeken naar:

 • Uw visie/beleid als het gaat om preventie, verzuim en re-integratie
 • De kwaliteit van uw bedrijfsprocessen als het gaat om preventie, verzuim en re-integratie
 • Uw investeringsbereidheid

Sluit uw visie en manier van werken aan bij onze dienstverlening? Dan vragen wij u:

 • Inzage in uw bedrijfsvoering en verzuimbeleid
 • Gedetailleerde gegevens over huidige instroom en verzuimcijfers
 • Inzage in personeelsbestand
 • Een positieve mindset om gezamenlijk met Qare het verzuim tot een minimum te beperken.

Zo zorgen we er samen met u voor dat onze dienstverlening betaalbaar is én blijft.