Onze dienstverlening

Directie en medewerkers van Vanbreda Risk & Benefits laten zich in hun dagelijkse handelen leiden door de belangen van de relatie voor wie wij optreden.

Ons kantoor is aangesloten bij

  • Adfiz, adviseurs in financiële zekerheid
  • Erkenningsregeling RMIA/RAIA (Registermakelaars/adviseurs in Assurantiën)
  • Erkenningsregeling RPA (Register Pensioen Adviseur)

Ons lidmaatschap van Adfiz en erkenning als RMIA betekent dat wij handelen met inachtneming van de Code Onafhankelijk Advies, de Integriteitscode en de Gedragscode RMIA (hiernaast te downloaden)

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiele Instellingen (GVPFI)

Onze assurantieadviseurs zijn goed opgeleid en onderhouden hun kennis via permanente educatie. Wij besteden daarnaast veel aandacht aan opleiding. Een aantal van onze medewerkers beschikt over een erkende deskundigheid, zoals:

  • RegisterMakelaar in Assurantiën RMIA
  • RegisterAdviseur in Assurantiën RAIA
  • Register Pensioen Adviseur (RPA)

Ons bedrijf beschikt over een adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Een uitgebreide beschrijving van onze dienstverlening leest u in onze Dienstenwijzer. U weet dan wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten. U kunt de Dienstenwijzer hiernaast downloaden. Op onze dienstverlening zijn Algemene Voorwaarden van toepassing.

Pensioenaanvraag werkgever   Risico's afdekken   Vermogen opbouwen

Beloning medewerkers

De beloning van onze medewerkers bestaat uit een vast salaris. De vaste salarissen zijn bij ons bedrijf marktconform. Er zijn geen variabele beloningen waardoor onze medewerkers worden gestimuleerd hun eigen belang boven dat van onze klanten te stellen. Wij beoordelen en sturen onze medewerkers regelmatig aan op integer, solide en klantgericht handelen. Deze beoordeling bepaalt mede de hoogte van het salaris.