Onze dienstverlening

Directie en medewerkers van Vanbreda Risk & Benefits laten zich in hun dagelijkse handelen leiden door de belangen van de relatie voor wie wij optreden.

Ons kantoor is aangesloten bij

 • Adfiz, adviseurs in financiële zekerheid
 • Erkenningsregeling RMIA/RAIA (Registermakelaars/adviseurs in Assurantiën)
 • Erkenningsregeling RPA (Register Pensioen Adviseur)

Ons lidmaatschap van Adfiz en erkenning als RMIA betekent dat wij handelen met inachtneming van de Code Onafhankelijk Advies, de Integriteitscode en de Gedragscode RMIA (hiernaast te downloaden)

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiele Instellingen (GVPFI)

Onze assurantieadviseurs zijn goed opgeleid en onderhouden hun kennis via permanente educatie. Wij besteden daarnaast veel aandacht aan opleiding. Een aantal van onze medewerkers beschikt over een erkende deskundigheid, zoals:

 • RegisterMakelaar in Assurantiën RMIA
 • RegisterAdviseur in Assurantiën RAIA
 • Register Pensioen Adviseur (RPA)

Ons bedrijf beschikt over een adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Een uitgebreide beschrijving van onze dienstverlening leest u in onze Dienstenwijzer. U weet dan wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten. U kunt de Dienstenwijzer hiernaast downloaden. Op onze dienstverlening zijn Algemene Voorwaarden van toepassing.

Hieronder vindt u onze dienstverleningsdocumenten

Vergelijkingskaart Pensioenvraag werkgever Vergelijkingskaart Vermogen opbouwen Vergelijkingskaart Risico's afdekken

 

Beloningsbeleid

Wij belonen onze medewerkers en andere natuurlijke personen die onder onze verantwoordelijkheid financiële diensten verrichten zodanig dat als gevolg van het door ons gehanteerde beloningsbeleid onzorgvuldige behandeling van klanten wordt voorkomen. Bij de invulling van de beloning van onze medewerkers hanteren wij de volgende uitgangspunten:

 • Wij geven een marktconform salaris om goed gekwalificeerde medewerkers aan onze onderneming te kunnen binden en te behouden;
 • Ons beloningsbeleid is zodanig ingericht dat het stimuleert om de belangen van de klant op de lange termijn centraal te stellen;
 • Ons beloningsbeleid is zodanig ingericht dat het bedrijfseconomisch en commercieel verantwoord is;
 • Eventuele variabele beloningen wordt vastgesteld aan de hand van objectief meetbare prestaties;
 • Daar waar uit onze risicoanalyse blijkt dat er mogelijk onzorgvuldige behandeling van klanten plaats kan vinden als gevolg van het door ons gehanteerde beloningsbeleid, nemen wij passende maatregelen om dit risico te beheersen.

Er zijn geen medewerkers met een salaris zoals bedoeld in artikel 1:120 lid 2a van de Wet op het financieel toezicht.

Over boekjaar 2022 is € 91.308,- aan variabele beloningen uitgekeerd.