KFC

Risicomanagement gericht op de horeca

verzekering KFCAls ondernemer wilt u zich bezig houden met uw organisatie. U wilt zich richten op commerciële kansen die u ziet en de klanttevredenheid van uw onderneming. Om dit te kunnen doen is het belangrijk om de 'randzaken' goed op orde te brengen en houden. Het is hierbij goed om te werken met specialisten. Zeker als het om uw risicomanagement gaat. Een partij die uw markt én organisatie kent en verstand heeft van de wet- en regelgeving. Vanbreda Risk & Benefits helpt u hier graag bij.

Kennis van en ervaring met de horeca

Vanbreda Risk & Benefits is een internationaal opererende verzekeringsmakelaar. Via onze netwerkpartner Lockton onderhouden wij ook contacten met het moederbedrijf van KFC, YUM! Wij kennen de horeca en weten welke specifieke risico's er spelen. Op basis van deze kennis en ervaring hebben wij speciaal voor KFC een verzekeringsoplossing ontwikkeld. Een oplossing waarmee u voldoet aan de eisen die worden gesteld door YUM! als het gaat om uw aansprakelijkheidsverzekering. Zo bent u er van verzekerd dat uw bedrijfsrisico's tot een minimum worden beperkt.

Uw bedrijfsrisico's in beeld

Iedere branche en iedere organisatie is anders. Daarnaast gaat iedere ondernemer op een andere manier met risico's om. Als uw partner kijken wij samen met u wat voor u belangrijk is. Bij deze inventarisatie nemen we natuurlijk onze kennis van de horeca mee. We kijken wat uw specifieke risico's zijn en welke u wel of juist niet kunt dragen. Ook analyseren we wat er is geregeld in uw bestaande polis op het gebied van materiële schade en aansprakelijkheid. Zo brengen wij uw specifieke situatie in kaart en brengen wij een advies uit dat naadloos aansluit bij uw organisatie en wensen als ondernemer. 

Preventie is belangrijk

Voorkomen is beter dan genezen. Preventie is dan ook altijd een belangrijk onderdeel van ons advies. We ondersteunen u als ondernemer bij de zorg voor veilige werkomstandigheden voor uw medewerkers. Wat bent u volgens de wet verplicht en welke gevolgen heeft dat voor u? We gaan dus verder dan het verzorgen van een passende verzekeringsoplossing. Denk hierbij aan de uitwerking van de clausules (rond bijvoorbeeld periodiek onderhoud) en de aandacht voor een actuele Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en plan van aanpak. 

Speciale verzekeringsoplossing voor KFC franchisenemers

Sommige risico's zijn niet helemaal uit te sluiten. Wilt u bepaalde risico's afdekken? Dan bieden wij een specials verzekeringsoplossing voor KFC Franchisenemers. Onze oplossing kenmerkt zich al jaren door goede voorwaarden tegen een marktconforme premie. Iets wat wij als tussenpersoon koesteren in een  markt die steeds grimmiger wordt. In onze verzekeringsoplossing zijn in ieder geval de volgende zaken opgenomen:

Materiële schade

  • All-in voor huurdersbelang, glas, inventaris en goederen
  • Eén verzekerd bedrag voor alles, waardoor onderverzekering tot een minimum wordt beperkt en er geen splitsing nodig is voor huurdersbelangen, inventaris en goederen
  • Bedrijfsschade op basis van 52 weken en de uitkeringstermijn kan verlengd worden naar 78 of 104 weken

Aansprakelijkheid

Yum! eist een verzekerde som $ 2,0 miljoen per gebeurtenis en $10 miljoen per verzekeringsjaar. Niet alle verzekeraars bieden dit. In de polis speciaal voor KFC franchisenemers bieden wij een verzekerde som van $ 2,5 miljoen per gebeurtenis en $ 10 miljoen per verzekeringsjaar. Zo voldoet u dus ruimschoots aan de eisen van Yum.

Bijzonderheden in dekking

Bezoekersclausule AVB
Er is sprake van een ruime dekkingsomschrijving van het begrip aansprakelijkheid om de goede naam KFC niet in het gedrang te brengen.

Koelschade Brand
Koelschade is meeverzekerd als de koeling meer dan drie graden afwijkt en u de inhoud moet weggooien. De dekking is niet afhankelijk van de tijdsduur van de storing.

Toeleveranciersrisico
Wanneer Havi Logistics BV schade lijdt en niet kan leveren is voor alle KFC verzekerden dekking tot maximaal € 10 miljoen.

Gelddekking
De polis biedt standaard dekking tot € 10.000,- op de verzekerde locatie. Ook is het overvalrisico op locatie meeverzekerd. Er is geen dekking voor transport en dekking elders.

Veranderen uw omstandigheden? Check of dit gevolgen voor u heeft!

Als u eenmaal keuzes heeft gemaakt in welke risico's u zelf wilt en kunt dragen en welke u wilt vezekeren is het belangrijk om regelmatig te blijven checken of het de juisten keuzes waren. Uw omstandigheden kunnen ten slotte veranderen. Denk hierbij aan de vele restaurants die door de Coronacrisus de stap hebben genomen om te gaan bezorgen. 

Al meerdere van uw collega's hebben gekozen voor Vanbreda

De afgelopen jaren hebben al meerdere KFC-vestigingen hun risicomanagement bij Vanbreda Risk & Benefits ondergebracht. Wij hebben nauwe banden met de franchisevereniging van KFC. Bent u benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op. Wij praten u graag bij.