OVERLIJDEN

Heeft u alles al geregeld voor uw nabestaanden?

Bij een overlijden komt er veel op de nabestaanden af. Terwijl iedereen nog volop bezig is met het verdriet, moeten er snel veel beslissingen genomen worden voor de uitvaart die al enkele dagen later is. En ook daarna moeten nabestaanden veel zaken regelen. Door nu al een aantal zaken goed te regelen, kunt u het verdriet van uw nabestaanden een stukje verlichten. Vanbreda ondersteunt u hier graag bij en zet alvast een aantal zaken voor u op een rij.

Uw uitvaart: aandacht voor de kosten van straks

Hoeveel een uitvaart kost, is uiteraard afhankelijk van de invulling die u aan de uitvaart wilt geven. Maar alleen de basiszaken (uitvaartdienst, kist, crematie of begrafenis, grafkosten) zijn al betrekkelijk duur. Veel mensen hebben daarom een uitvaartverzekering waarmee de volledige uitvaart of een deel ervan bekostigd kan worden. Er zijn uitvaartverzekeringen die bij een overlijden een bepaald bedrag uitkeren en naturaverzekeringen waarbij de verzekeraar de zaken regelt. Weet u niet precies of en hoe u zelf verzekerd bent en of het verzekerde bedrag wel hoog genoeg is, neem dan contact met ons op.

Schenken bij leven

De nabestaanden erven de bezittingen van de overledene. De nalatenschap heeft ook een fiscale kant in de vorm van erfbelasting. Uw nabestaanden kunnen hierdoor een flinke belastingaanslag voor hun kiezen krijgen. Wilt u dat zoveel mogelijk voorkomen, dan kan het verstandig zijn om bij leven al te starten met schenken. Voor uw kinderen en kleinkinderen gelden aantrekkelijke belastingvrijstellingen.

Ontzorg uw nabestaanden

Het is voor uw nabestaanden heel prettig als u zelf al veel heeft vastgelegd voor zaken rond uw overlijden. Neem een keer de tijd om uw wensen en voorkeuren met elkaar door te spreken en bekijk dan ook de financiële kant van de zaak. Wij geven u vervolgens graag een advies over aanvullende voorzieningen als dat nodig of gewenst is.

Wat kunnen wij voor u betekenen

Vanbreda Risk & Benefits rekent voor haar advies- en bemiddelingswerkzaamheden een vaste vergoeding van € 375,-. Een aanvraag voor een uitvaartverzekering of een wijziging op uw bestaande uitvaartverzekering kunt u echter veelal zelf snel en goedkoop regelen. U kunt daarbij gebruik maken van de diverse vergelijkingssites op internet en uiteraard kunt u ook (telefonisch of per e-mail) contact opnemen met de uitvaartverzekeraar van uw keuze, dan wel met de uitvaartverzekeraar waar uw huidige verzekering(en) is/zijn ondergebracht.

Mocht u gebruik willen maken van ons advies en bemiddeling, verzoeken wij u uw gegevens en vraag hiernaast in te vullen. Wij nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u op.