VERVOERDERSAANSPRAKELIJKHEID

Vervoert u goederen of laat u deze vervoeren?

Een vervoerder is verplicht de voor vervoer ontvangen zaken af te leveren in de staat waarin hij deze heeft ontvangen. Voor het geval de goederen beschadigd worden afgeleverd en u hiervoor aansprakelijk te houden bent, kunt u het hieruit voortkomende risico van aansprakelijkheid verzekeren.

De vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering dekt het aansprakelijkheidsrisico van de vervoerder voor schade aan of verlies van de vervoerde zaken. Hierbij kan worden gedacht aan het risico van diefstal, bederf of brand tijdens transport. Of een vervoerder aansprakelijk is, is o.a. afhankelijk van contractuele bepalingen, nationale wetgeving en internationaal verdragen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over vervoerdersrisico's? Arno van der Hoeven helpt u graag verder!