WERKMATERIEEL

Uw werkmaterieel goed verzekerd

Veel ondernemers maken gebruik van werkmaterieel. Denk hierbij aan vorkheftrucks, kranen, pallettrucks ed. Op grond van de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (WAM) moet u dit werkmaterieel verzekeren tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid. Ook voor materiaal dat niet onder de WAM-plicht valt, kan het aansprakelijkheidsrisico worden verzekerd op de werkmaterieelverzekering. Indien het materieel een hoge waarde vertegenwoordigt, is het raadzaam het werkmaterieel op beperkte of uitgebreide (casco-)voorwaarden te verzekeren.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de verzekeringsmogelijkheden van uw werkmaterieel? Diana Ursinus helpt u graag verder!