VERMOGENSBESCHERMING

Is uw vermogen voldoende beschermd? 

Onze moderne maatschappij wordt gekenmerkt door steeds meer risico’s om aansprakelijk gesteld te worden. Het aantal schadeclaims is de laatste jaren enorm toegenomen. Een goede reden om uw vermogen goed te beschermen. Dit kan onder andere door dit risico door middel van één van onderstaande (aansprakelijkheids) polissen af te sluiten. Dit geeft een gerust gevoel. Voor u en uw medewerkers!

Bedrijfsaansprakelijkheid

Als ondernemer kunt u in geval van schade te maken krijgen met allerhande claims op het gebied van bijvoorbeeld werkgeversaansprakelijkheid en productaansprakelijkheid. Deze polis dekt de financiële gevolgen, wanneer u of uw werknemers aansprakelijk worden gesteld voor zaak- en letselschade die aan derden is toegebracht.

Werkgeversaansprakelijkheid

Indien deze rubriek is meeverzekerd bent u als werkgever verzekerd tegen het aansprakelijkheidsrisico als iemand onder uw gezag en leiding werkzaamheden verricht en daarbij zaak- en/of letselschade oploopt.

Producten

U kunt als producent of leverancier door gebruikers aansprakelijk gesteld worden voor zaak- en/of letselschade welke door een gebrekkig produkt is veroorzaakt. Indien deze rubriek is meeverzekerd bent u als producent verzekerd tegen de gevolgen van productaansprakelijkheid.

Beroepsaansprakelijkheid

Als vrije beroepsbeoefenaar kunt u in geval van schade te maken krijgen met claims in verband met het niet of niet juist uitvoeren (zoals bijvoorbeeld het geven van een onjuist advies of het laten verstrijken van termijnen) van de overeenkomst van opdracht.

Met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzekert u zich tegen geldelijke verliezen welke het gevolg zijn van zuivere vermogensschade (vermogensschade zonder dat sprake is van zaak- en/of letselschade) en voortkomen uit het niet of niet juist uitvoeren van de overeenkomst van opdracht.

Bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheid

Als (statutair) bestuurder of commissaris kunt u persoonlijk (hoofdelijk) aansprakelijk gesteld worden voor zuivere vermogensschade (vermogensschade zonder dat sprake is van zaak- en/of letselschade) welke het gevolg is van verzuimen en/of fouten welke u als bestuurder en/of commissaris zijn toe te rekenen.

Met de bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheidsverzekering verzekert u zich tegen geldelijke verliezen welke het gevolg zijn van verzuimen en/of fouten.

Meer weten?

Wilt u meer weten over vermogensbescherming? Arno van der Hoeven helpt u graag verder!