TRANSPORT

Vervoer, transport en opslag van goederen goed verzekerd

Bij een onderneming kunnen transporten van goederen plaatsvinden die voor rekening en risico van de onderneming zijn of blijven. Als deze transporten regelmatig plaatsvinden, is het goed u hiervoor te verzekeren. De transportverzekering van Vanbreda is bedoeld om risico’s die in verband gebracht kunnen worden met transport en opslag van goederen, te verzekeren. Bij verzekeringen voor transport wordt onderscheid gemaakt in:

  • Vervoer met eigen middelen
  • Vervoer door een beroepsvervoerder

Tijdens het vervoer van goederen kan er van alles misgaan. Een container met inhoud wordt gestolen of valt uit de takels bij de verscheping. De transportverzekering biedt dekking tegen het materiele verlies van de verzekerde goederen tijdens transport/ verblijf.

Meer weten?

Wilt u meer weten over transportverzekeringen? Wij helpen u graag verder!