INTERNATIONAAL

Grote ondernemingen en multinationals

Bent u verantwoordelijk voor het risico- & verzekeringsbeheer van een groot bedrijf? Heeft uw onderneming vestigingen in het buitenland?

Het is niet evident om alle risico’s van uw onderneming te overzien, correct te beoordelen en af te dekken. Onze specialisten helpen u graag bij het opsporen en inschatten van de risico’s binnen uw bedrijf.

Risicoanalyse

Onze specialisten identificeren en analyseren uw risico’s op vlak van patrimonium, personen, aansprakelijkheid en inkomensverliezen. Via audits en contract screening zoeken ze voor u de meest geschikte combinatie van risicovermindering en risicofinanciering. Op regelmatige basis evalueren we samen met u de gekozen strategie zodat we snel kunnen bijsturen.

International

We delen onze kennis graag met u en uw collega’s tijdens onze interne vormingsprogramma’s, seminaries en rondetafelgesprekken.

Internationale begeleiding

Voor uw buitenlandse vestigingen kunt u vertrouwen op een aangepast internationaal programma. Via ons internationaal partnership EOS RISQ / Lockton Global krijgt u een hoogstaande dienstverlening op basis van een sterke lokale service en knowhow in alle risico- en verzekeringsdomeinen.

Consultancy

Onze consultancyafdeling begeleidt u bij fusies en overnames in binnen- en buitenland. Dit team is gespecialiseerd in de uitvoering van insurance due diligence en de plaatsing van transactionele risico’s op de verzekeringsmarkt.

Outsourcing van uw Risk Management behoort ook tot de mogelijkheden. We kunnen zelfs inspringen als (tijdelijke) Risk Manager.

Elk schadegeval is anders

Elk schadegeval moet zo snel mogelijk opgelost worden. Samen stellen we de gepaste schadeprocedures op om schades op efficiënte wijze voor u te regelen. We zorgen voor overzichtelijke statistieken en rapporten; zo weet u meteen waar u als Risk & Insurance Manager op moet focussen en welke preventieacties u kunt uitwerken. Onze schade-regelaars garanderen een persoonlijke begeleiding: ze treden op de voorgrond en begeleiden vaak expertises en meetings met verzekeraars.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de internationale mogelijkheden? Robin Lausberg helpt u graag verder!